Trong một bài báo gần đây được công bố trên Tạp chí Agronomy Journal, các nhà nghiên cứu báo cáo nghiên cứu để xác định ảnh hưởng của phân K đến chất lượng và năng suất của trái lê trong vườn cây có lịch sử sử dụng phân bón lâu dài, để thiết lập những ngưỡng quan trọng...

 Lê 'Rocha' được thu hoạch ở Nam Brazil, 2017. Ảnh: P.B. Sete

  

 

Lượng kali trao đổi có trong đất bản địa không phải lúc nào cũng đáp ứng được nhu cầu dinh dưỡng cần thiết cho cây lê, điều này làm cho việc sử dụng phân kali trở nên thiết yếu. Người nông dân Brazil phải đối mặt với những thách thức hàng ngày để tăng năng suất vườn của họ. Những thách thức như vậy bao gồm thiếu kiến thức về liều lượng phân bón tối ưu và các ngưỡng quan trọng của những loại phân bón đó.


Trong một bài báo gần đây được công bố trên Tạp chí Agronomy Journal, các nhà nghiên cứu báo cáo nghiên cứu để xác định ảnh hưởng của phân K đến chất lượng và năng suất của trái lê trong vườn cây có lịch sử sử dụng phân bón lâu dài, để thiết lập những ngưỡng quan trọng của kali trong đất và lá.


Nhóm nghiên cứu đã phát hiện ra rằng mức kali trao đổi trong đất tăng lên cùng với việc bón phân kali, nhưng họ không tìm thấy mối tương quan với nồng độ kali trong lá và quả. Do đó, không thể ước tính được các ngưỡng quan trọng của kali trong đất và lá. Hơn nữa, các loại trái cần kali cao hơn cho thấy giá trị tạo ra ethylene và tốc độ hô hấp thấp nhất, dẫn đến tăng được thời gian bảo quản trong phòng lạnh và trên kệ.


Nguồn: iasvn.org