Kyle Davis là một nhà nghiên cứu về dữ liệu môi trường, với những nỗ lực nhằm làm tăng nguồn cung lương thực ở các nước đang phát triển. Ông kết hợp các kỹ thuật từ khoa học môi trường và khoa học dữ liệu...


Kyle Davis là một nhà nghiên cứu về dữ liệu môi trường, với những nỗ lực nhằm làm tăng nguồn cung lương thực ở các nước đang phát triển. Ông kết hợp các kỹ thuật từ khoa học môi trường và khoa học dữ liệu để tìm hiểu các khía cạnh trong hệ thống lương thực toàn cầu và các chiến lược phát triển tạo ra chuỗi cung thực phẩm dinh dưỡng tốt hơn và bền vững hơn.

 


Nông dân Ấn Độ

 

Kể từ khi gia nhập Viện Khoa học Dữ liệu với vai trò nghiên cứu sinh vào tháng 9/2018, Davis là đồng tác giả của bốn nghiên cứu, tất cả đều tập trung vào chủ đề làm thế nào các nước đang phát triển có thể cải thiện sản xuất cây trồng bền vững. Trong nghiên cứu mới nhất, ông tập trung vào Ấn Độ - quê hương của 1,3 tỷ người, nghiên cứu ảnh hưởng của khí hậu đối với 5 cây trồng chính là cây kê Ấn Độ, ngô, kê ngọc, lúa miến và lúa gạo. Các cây trồng này tạo ra phần lớn sản lượng lương thực trong mùa mưa từ tháng 6-9 – giai đoạn gieo trồng chính ở Ấn Độ, trong đó gạo chiếm 3/4. Đây cũng là 5 loại lương thực quan trọng đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng của người dân Ấn Độ.


Theo nghiên cứu, Davis nhận thấy rằng năng suất các loại cây như lúa miến, kê và ngô thích nghi khá tốt đối với thời tiết khắc nghiệt, năng suất biến động ít khi do những thay đổi hàng năm về khí hậu và nhìn chung chỉ giảm nhẹ trong các đợt hạn hán. Tuy nhiên, năng suất lúa sụt giảm mạnh trong điều kiện khí hậu khắc nghiệt. Do ngày càng phụ thuộc vào lúa gạo nên nguồn cung lương thực Ấn Độ dễ bị tác động bởi khí hậu thay đổi.


Mở rộng diện tích trồng đối với 4 cây lương thực thay thế có thể giảm biến động trong sản xuất lương thực ở Ấn Độ gây ra bởi khí hậu khắc nghiệt, đặc biệt là ở nhiều vùng năng suất có thể tương đương với lúa gạo. Làm được điều này sẽ đồng nghĩa với việc nguồn cung lương thực của đất nước đông dân này giảm được nguy cơ trong giai đoạn khô hạn và thời tiết khắc nghiệt.


Nhiệt độ và lượng mưa ở Ấn Độ dao động từ năm này sang năm khác và ảnh hưởng đến sản lượng cây trồng nông dân có thể sản xuất. Trong bối cảnh thời tiết khắc nghiệt như hạn hán và bão lụt thường xuyên xảy ra, cần phải tìm cách bảo vệ sản lượng cây trồng từ những cú sốc này.


Các tác giả đã kết hợp dữ liệu lịch sử về năng suất, nhiệt độ và lượng mưa. Dữ liệu về năng suất của mỗi cây trồng được lấy từ các sở nông nghiệp các bang ở Ấn Độ trong thời gian 46 năm (1966-2011) và 593 trong 707 huyện. Các tác giả cũng sử dụng dữ liệu mô hình về nhiệt độ (từ Đại học Đông Anglia) và lượng mưa (chiết xuất từ hệ thống thiết bị đo mưa của Trung tâm khí tượng thủy văn Ấn Độ). Sử dụng các biến khí hậu này để dự báo năng suất, sau đó sử dụng phương pháp mô hình hóa hiệu ứng hỗn hợp tuyến tính để dự đoán xem mối liên quan đáng kể giữa biến động từ năm này sang năm khác về khí hậu và năng suất cây trồng.


Nghiên cứu này cho thấy, đa dạng hóa các loại cây trồng mà một quốc gia phát triển có thể là một cách hiệu quả để thích ứng các hệ thống sản xuất lương thực của nó với ảnh hưởng ngày càng tăng của biến đổi khí hậu. Và thêm vào bằng chứng rằng việc tăng sản xuất ngũ cốc thay thế ở Ấn Độ có thể mang lại lợi ích cho việc cải thiện dinh dưỡng, tiết kiệm nước và giảm nhu cầu năng lượng và khí thải nhà kính từ nông nghiệp.

 

M.H - Mard, theo Sciencedaily.


Nguồn: iasvn.org