Sở NN-PTNT Cần Thơ vừa tổ chức hội nghị Tổng kết ngành nông nghiệp năm 2018; Tổng kết công tác bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019.


Sở NN-PTNT Cần Thơ vừa tổ chức hội nghị Tổng kết ngành nông nghiệp năm 2018; Tổng kết công tác bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019.


Theo báo cáo của ngành nông nghiệp Cần Thơ, tổng diện tích lúa năm 2018 là 237.318 ha, đạt sản lượng gần 1,5 triệu tấn, xu hướng phát triển SX quy mô lớn, hợp tác liên kết theo chuỗi giá trị tiếp tục được nhân rộng. SX lúa theo mô hình cánh đồng lớn tiếp tục phát triển.

 


Quang cảnh hội nghị

  

Năm qua, SX cây ăn trái đạt 18.436 ha, sản lượng thu hoạch 111.525 tấn. Đã xây dựng nhãn hiệu tập thể cam xoàn, nhãn Ido (Thới An, Ô Môn), dâu Hạ châu (Nhơn Ái, Phong Điền)...


Nhiều DN đã đầu tư phát triển SX rau, cây ăn trái ứng dụng công nghệ cao như rau trong nhà lưới, rau thủy canh, tưới phun trên rau, cây ăn trái... để nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm và đảm bảo an toàn thực phẩm. Với định hướng phát triển theo hướng nông nghiệp đô thị, đã xây dựng được 31 vườn cây ăn trái kết hợp phát triển du lịch sinh thái, lợi nhuận cao gấp 1,5 - 2 lần so với chuyên canh cây ăn trái.


Chú trọng phát triển chăn nuôi tập trung, an toàn sinh học và an toàn vệ sinh thực phẩm. Hình thành các cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm tập trung quy mô lớn liên kết SX theo chuỗi. Đến nay, đã hình thành các cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm tập trung có quy mô lớn (46 trang trại chăn nuôi heo, 22 trang trại chăn nuôi trâu bò, 5 trang trại chăn nuôi gia cầm quy mô lớn). Trong đó, có 13 trang trại chăn nuôi đạt tiêu chí trang trại.


Công tác ứng dụng kỹ thuật trong chăn nuôi được tăng cường nên năng suất, chất lượng đàn gia súc, gia cầm được nâng cao. Đàn bò đạt 5.027 con, đàn heo 130.240 con, đàn gia cầm 2.000.673 con... Sản lượng thịt hơi các loại 48.500 tấn, thịt gia cầm 9.973 tấn, sản lượng trứng 97 triệu quả. Trên địa bàn TP không xảy ra dịch bệnh LMLM gia súc, bệnh tai xanh ở heo và dịch cúm gia cầm.


Thủy sản phát triển theo hướng bền vững, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và vệ sinh môi trường. Tổng diện tích nuôi trồng thủy sản 10.055 ha, vượt 18,29% kế hoạch; tổng sản lượng thủy sản 217.385 tấn, trong đó, diện tích cá tra 754 ha đạt sản lượng 169.233 tấn. Đẩy mạnh triển khai xây dựng vùng nuôi thủy sản áp dụng các tiêu chuẩn: GlobalGAP, ASC, SQF, BMP, Metro GAP… nhằm cung cấp nguồn sản phẩm hàng hóa chất lượng cao phục vụ nhu cầu tiêu dùng và xuất khẩu, tăng giá trị sản phẩm.

 


Ngành nông nghiệp Cần Thơ đẩy mạnh SX theo chuỗi giá trị với quy mô lớn phù hợp với lợi thế, nhu cầu thị trường

  

Ông Nguyễn Ngọc Hè, GĐ Sở NN-PTNT Cần Thơ cho biết, có thể nói năm 2018 ngành nông nghiệp TP thắng lợi. Tuy nhiên sang năm 2019 biến đổi khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp sẽ tác động tiêu cực đến SXNN và ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân như dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi luôn tiềm ẩn nguy cơ bùng phát và SX nông hộ nhỏ lẻ… Điều đó đòi hỏi ngành vừa phải có những giải pháp ứng phó trước mắt kịp thời, vừa có chiến lược lâu dài và nỗ lực để đạt mục tiêu. Trước mắt đẩy mạnh triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Trung ương và địa phương để tích cực hỗ trợ SX.


Cũng theo ông Hè, cần thực hiện mạnh tái cơ cấu, tổ chức SX theo chuỗi giá trị với quy mô lớn phù hợp với lợi thế, nhu cầu thị trường và thích ứng với biến đổi khí hậu. Từng bước nâng cao trình độ SX của nông dân, phát triển SX và tiêu thụ theo hợp đồng, theo tiêu chuẩn, có sức cạnh tranh cao. Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, phát triển thị trường và thực hiện liên kết vùng, tiểu vùng. Coi trọng ứng dụng KHCN, nhất là công nghệ cao, khuyến khích SX nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ. Tạo thuận lợi cho phát triển DN, kinh tế hợp tác; đẩy mạnh thực hiện xây dựng nông thôn mới; nâng cao năng lực phòng chống và giảm nhẹ thiên tai.

 

 

 

 

Năm 2019 ngành nông nghiệp Cần Thơ phấn đấu tăng tổng sản phẩm (GRDP) khu vực nông nghiệp và thủy sản 1,2%, cơ cấu kinh tế (GRDP) khu vực nông nghiệp và thủy sản 7,72%. Tỷ lệ hộ dân nông thôn sử dụng nước sạch 80%.


LÊ HOÀNG VŨ


Theo nongnghiep.vn