Tài liệu Hội nghị quốc gia về khoa học cây trồng lần thứ 2 "Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và thích ứng với biến đổi khí hậu" - 08/2016

Tài liệu Hội nghị quốc gia về khoa học cây trồng lần thứ 2 "Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và thích ứng với biến đổi khí hậu" - 08/2016

 

TT

Tên bài

 

1

CHỌN TẠO GIỐNG LÚA CHỐNG CHỊU NÓNG BẰNG CHỈ THỊ PHÂN TỬ

 

Bùi Chí Bửu, Nguyễn Thị Lang và ctv.

Chi tiết

2

ỨNG DỤNG CHỈ THỊ PHÂN TỬ TRONG CHỌN TẠO GIỐNG LÚA THƠM, KHÁNG BỆNH BẠC LÁ CHO CÁC TỈNH PHÍA BẮC

 

Dương Xuân Tú, Phạm Thiên Thành, Tăng Thị Diệp, Tống Thị Huyền, Lê Thị Thanh, Nguyễn Thị Thu và Nguyễn Trí Hoàn

Chi tiết

3

NGHIÊN CỨU CHỌN TẠO GIỐNG CHỊU MẶN CHẤT LƯỢNG CAO

 

Trần Thị Cúc Hòa, Lâm Thái Duy, Trần Như Ngọc, Hồ Thị Huỳnh Như, Phạm Thị Hường, Võ Thị Kiều Trang, Đoàn Thị Mến, Huỳnh Thị Phương Loan

Chi tiết

4

TUYỂN CHỌN MỘT SỐ GIỐNG LÚA CHỐNG CHỊU NHIỆT ĐỘ CAO CHO TỈNH ĐỒNG THÁP

 

Trần Đình Giỏi, Trần Anh Thái, Nguyễn Khắc Thắng

Huỳnh Nguyễn Trúc Thuy và Nguyễn Thị Pha

Chi tiết

5

NGHIÊN CỨU CHỌN TẠO GIỐNG LÚA XUẤT KHẨU

CHO VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG GIAI ĐOẠN 2011-2015

 

NguyễnThị Lang, Trần Thị Thanh Xà, Trịnh Thị Lũy,

Nguyễn Ngọc Hương, Nguyễn Văn Hiếu, Bùi Chí Bửu.

Chi tiết

6

CHỌN DÒNG VÀ ĐÁNH GIÁ CÁC DÒNG LÚA ƯU TÚ THEO MỤC TIÊU CHỊU MẶN VÀ HÀM LƯỢNG AMYLOSE THẤP

 

Nguyễn Trọng Phước, Nguyễn Thị Lang, Trần Thị Thanh Xà, Nguyễn công Trứ, Bùi Chí Bửu

 

Chi tiết

7

VAI TRÒ CỦA NHÂN TỐ PHIÊN MÃ OsNLI-IF TRONG TĂNG CƯỜNG TÍNH CHỊU HẠN Ở LÚA

 

Nguyễn Duy Phương, Phạm Xuân Hội

Chi tiết

8

ỨNG DỤNG SSR (SIMPLE SEQUENCE REPEATS) ĐỂ CẢI THIỆN TÍNH KHÁNG ĐẠO ÔN TRÊN LÚA

 

Trần Vũ Hải, Nguyễn Thị Phong Lan, Phạm Ngọc Tú

Chi tiết

9

LẬP BẢN ĐỒ TÍNH TRẠNG SỐ LƯỢNG CHO GEN KHÁNG RẦY NÂU (Nilaparvata lugens) TRÊN NHIỄM SẮC THỂ SỐ 4 Ở CÂY LÚA (Oryza sativa)

 

Đặng Minh Tâm, R. C. Cabunagan, E. Coloqouio, G. Jonson,

J. E. Hernandez, A. G. Lalusin, R. P. Laude and I. R. Choi

Chi tiết

10

YẾU TỐ PHIÊN MÃ NAC TRONG THỰC VẬT: VAI TRÒ VÀ TIỀM NĂNG ỨNG DỤNG

 

Nguyễn Hữu Kiên và Nguyễn Văn Đồng

Chi tiết

11

NGHIÊN CỨU CHỨC NĂNG TALOME CỦA VI KHUẨN Xanthomonas oryzae pv. oryzae GÂY BỆNH BẠC LÁ

 

Trần Tuấn Tú và Phạm Xuân Hội

Chi tiết

12

NGHIÊN CỨU LIÊN KẾT TRÊN TOÀN HỆ GEN (GWAS – GENOME WIDE ASSOCIATION STUDY): TIỀM NĂNG ỨNG DỤNG VÀ NHỮNG THÁCH THỨC TRONG NGHIÊN CỨU CHỌN TẠO GIỐNG LÚA (Oryza sativa)

 

Tạ Kim Nhung, Khổng Ngân Giang, Phùng Thị Phương Nhung,

Lê Huy Hàm, Đỗ Năng Vịnh, Stephane Jouannic

Chi tiết

13

NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH CÁC GEN KHÔNG ĐỘC TRÊN NẤM GÂY BỆNH ĐẠO ÔN CỦA MỘT SỐ VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG

 

Nguyễn Thị Thanh Nga, Nguyễn Văn Bích, Giang Thị Mai,

Đỗ Thị Kim Trang, Nguyễn Thị Hồng Minh, Đào Thị Thu Hằng.

Chi tiết

14

XÁC ĐỊNH GEN KHÁNG BỆNH BẠC LÁ HỮU HIỆU PHỤC VỤ CHỌN TẠO GIỐNG LÚA CHO CÁC TỈNH PHÍA BẮC

 

Lưu Văn Quyết, Nguyễn Thị Mai Hương, Nguyễn Thị Minh

Nguyễn Thị Phương Nga, Đỗ Thị Hường, Trương Thị Thủy

Chi tiết

15

ỨNG DỤNG CHỈ THỊ PHÂN TỬ CHỌN LỌC CÁ THỂ BC1F1 (TỔ HỢP LAI KD18/ KC25) MANG QTL/GEN TĂNG SỐ HẠT TRÊN BÔNG VÀ CÓ NỀN DI TRUYỀN CAO NHẤT GIỐNG NHẬN GEN

 

Nguyễn Thị Thúy Anh, Trần Trung, Khuất Hữu Trung, Lê Hùng Lĩnh, Tạ Hồng Lĩnh, Hoàng Kim Thành, Thân Thị Thành,

Nguyễn Như Toản, Nguyễn Thị Loan, Trần Đăng Khánh

Chi tiết

16

KẾT QUẢ CHỌN TẠO VÀ KHẢO NGHIỆM TỔ HỢP LAI CAO SẢN HYT127 SỬ DỤNG DÒNG MẸ MỚI D116STr CÓ GEN TƯƠNG HỢP RỘNG

 

Nguyễn Trí Hoàn, Nguyễn Thị Hoàng Oanh, Lê Hùng Phong,

Nguyễn Thị Thu Trang, Lê Diệu My, Nguyễn Thị Hải Yến,

Nguyễn Thị Hằng và các cộng sự

Chi tiết

17

BẢN ĐỒ DI TRUYỀN QTL CHỐNG CHỊU MẶN CỦA CÂY LÚA GIAI ĐOẠN MẠ THÔNG QUA PHÂN TÍCH QUẦN THỂ PHÂN LY HỒI GIAO BẰNG KỸ THUẬT SSR MARKER

 

Nguyễn Thị Lang, Nguyễn Trọng Phước, Trần Bảo Toàn,

Trần Minh Tài, Bùi Chí Bửu

Chi tiết

18

BÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHỌN TẠO GIỐNG LÚA THUẦN PB10

 

Lưu Ngọc Quyến, Lê Quốc Doanh, Nguyễn Thanh Tuyền, Nguyễn Văn Niên, Nguyễn Văn Toàn, Bùi Thị Chuyên, Nguyễn Thị Nhài, Nguyễn Thị Vân, Doãn Hương Giang, Lưu Thị Thanh Huyền, Nguyễn Văn Chinh, Lê Khải Hoàn

Chi tiết

19

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHỌN TẠO GIỐNG LÚA NẾP THƠM VÀ NGẮN NGÀY N31

 

Nguyễn Xuân Dũng, Lê Quốc Thanh, Nguyễn Văn Vương, Nguyễn Thị Sen, Mai Thị Hương

Chi tiết

20

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHỌN TẠO GIỐNG LÚA LAI 2, 3 DÒNG CHO CÁC TỈNH PHÍA BẮC VÀ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG (giai đoạn 2011 – 2015)

 

Lê Hùng Phong, Nguyễn Trí Hoàn, Lê Diệu My, Nguyễn Văn Năm, Nguyễn Văn Thư, Nguyễn Thị Trâm, Nguyễn Thành Tài và cộng sự

Chi tiết

21

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU, CHỌN TẠO GIỐNG LÚA CHỊU HẠN CHO VÙNG ĐẤT CẠN NHỜ NƯỚC TRỜI VÀ VÙNG ĐẤT KHÓ KHĂN VỀ NƯỚC

 

Đỗ Việt Anh, Nguyễn Xuân Dũng, Trần Văn Tứ, Nguyễn Anh Dũng, Nguyễn Văn Chinh

Chi tiết

22

KẾT QUẢ CHỌN TẠO VÀ KHẢO NGHIỆM GIỐNG LÚA N25

 

Hà Văn Nhân, Trần Thị Liền, Nguyễn Thành Luân, Hoàng Sĩ Tiến, Phạm Thị Bích, Nguyễn Thị Lý, Trần Thị Khen

Chi tiết

23

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN GIỐNG LÚA JAPONICA (HẠT TRÒN) Ở MIỀN BẮC VIỆT NAM

 

Lê Quốc Thanh, Phạm Văn Dân và Cs

Chi tiết

24

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA GIỐNG VÀ CHẾ ĐỘ TƯỚI TỚI VIỆC GIẢM THIỂU TÁC HẠI CỦA MẶN HÓA DO BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TẠI TRÀ VINH THUỘC ĐBSCL

 

Trương Thị Kiều Liên, Chu Văn Hách, Nguyễn Văn Bộ,

Nguyễn Thị Thanh Tuyền, Đinh Thị Hải Minh, Võ Thị ThảoNguyên, Chu Thị Hồng Anh, Lê Thị Hồng Huệ, Nguyễn Thị Hồng Nam

Chi tiết

25

MỘT SỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH CÁC QTLs VÀ GEN MỚI LIÊN QUAN ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN BỘ RỄ TRONG MỘT TẬP ĐOÀN GIỐNG LÚA VIỆT NAM

 

Đỗ Năng Vịnh, Hà Thị Thúy, Phùng Thị Phương Nhung, Mai Đức Chung, Hoàng Thị Giang, Nguyễn Thị Huế, Nguyễn Thị Thơm, Nguyễn Diệu Thu, Nguyễn Lê Khanh, 1Đinh Văn Lâm, Trương Thị Minh Huệ, Brigitte Courtois và Pascal Gantet.

Chi tiết

26

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN GIỐNG LÚA ĐTM126

 

Trần Thị Hồng Thắm

Chi tiết