Sâu bệnh là một trong những nguyên nhân gây tổn thất cây trồng lớn nhât. Theo ước tính của CABI, hàng năm sâu bệnh gây tổn thất từ 30-40% nông sản. Nếu giảm được 1% tổn thất có thể nuôi sống được hàng triệu người trên thế giới. Thiếu tư vấn phù hợp và kịp thời cho người dân về phát sinh sâu bệnh và biện pháp phòng trừ hợp lý đang là thách thức lớn đối với sản xuất nông nghiệp.

            Ngày 18/12/2018 Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam Phối hợp với Trung tâm Sinh học Nông nghiệp Quốc tế (CABI) tổ chức Hội nghị "Chương trình cây trồng thông minh và Phát triển bền vững Bệnh viện cây trồng ở Việt Nam" với sự tham gia của các điều phối viên Cabi; Cục Bảo vệ thực vật; Trung tâm Khuyến Nông quốc gia; Bộ Khoa học Công nghệ; Học viên Nông nghiệp; Trạm – Chi cục trồng trọt, bảo vệ thực vật tỉnh Vĩnh Phúc và Hưng Yên; Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam và các đơn vị thành viên tham gia dự án.

            Sâu bệnh là một trong những nguyên nhân gây tổn thất cây trồng lớn nhât. Theo ước tính của CABI, hàng năm sâu bệnh gây tổn thất từ 30-40% nông sản. Nếu giảm được 1% tổn thất có thể nuôi sống được hàng triệu người trên thế giới. Thiếu tư vấn phù hợp và kịp thời cho người dân về phát sinh sâu bệnh và biện pháp phòng trừ hợp lý đang là thách thức lớn đối với sản xuất nông nghiệp.

            Việc dùng nhiều phân hóa học và thuốc bảo vệ thực vật ngày càng tạo ra các tồn dư độc hại đối với môi trường đất, nước và không khí. Hoạt động của chất tồn dư làm cho đất bạc màu, sâu bệnh tăng, phẩn chất sản phẩm nông nghiệp bị giảm sút. Do kiến thức về bảo vệ thực vật của người dân còn hạn chế, sử dụng không đúng cách, các hóa chất bảo vệ thực vật còn làm các tập đoàn vi sinh vật có ích trong đất bị tiêu diệt, cấu trúc đất bị phá vỡ, đất bị xói mòn, thoái hóa và suy kiệt; môi trường sống bị ô nhiễm, sức khỏe con người bị tác động bởi dư lượng thuốc BVTV. Chính vì vậy chương tình Plantwise do CABI khởi xướng về thiết lập các bệnh viện cây trồng nhằm quản lý tốt sâu bệnh hại, giảm thiểu mất mát nông sản, bảo vệ môi trường và sức khỏe người nông dân, đồng thời tăng thu nhập cho người sản xuất nông nghiệp đang là vấn đề cấp thiết và được các nước đặc biệt quan tâm.

            Bệnh viện cây trồng một dạng chăm sóc sức khỏe cây trồng quan trọng. Các bác sĩ cây trồng sẽ tư vấn và khuyến nghị cho nông dân trên cơ sở chẩn đoàn trên ruộng và các thông tin có sẵn tại 5 tỉnh và đào tạo hàng trăm bác sĩ cây trồng để tư vấn cho nông dân các địa phương.

            Phát biểu khai mạc Hội nghị, GSTS. Nguyễn Hồng Sơn – Giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam khẳng định công tác bảo vệ thực vật của Việt Nam đã có những thay đổi rõ rệt trong những năm gần đây cho nên việc tiếp tục triển khai Chương trình quản lý cây trồng tổng hợp cũng cần có những thay đổi cả về nội dung cũng như hình thức. Trong đó việc ứng dụng các công nghệ thông tin nhất là các phương pháp truyền tải kiến thức đến người nông dân để làm sao đạt hiệu quả cao nhất và để người nông dân có thể tiếp cận được các kiến thức mới và có thể nhân rộng được đó là yêu cầu trong giai đoạn này. Vì vậy trước bối cảnh như vậy Giám đốc rất hoan nghênh CABI đã có những hoạt động phối hợp và hỗ trợ cho Việt Nam, hỗ trợ theo hình thức từ tập huấn đến nhu cầu cụ thể của nông dân. Trong 6 năm qua, Dự án đạt hiệu quả rất rõ rệt tại các địa bàn triển khai, tư vấn đúng cái người nông dân cần, người nông dân cũng tiếp cận và thấm nhuần được những kiến thức mà chúng ta truyền tải.

            Tại Hội nghị các đại biểu cũng đã được nghe bà Phạm Thị Xuân, thư ký Dự án CABI tại Việt Nam báo cáo về những kết quả đạt được của Dự án trong thời gian qua. Báo cáo đã nêu bật được những kết quả và những hạn chế, đồng thời đưa ra những đề xuất với CABI nhằm khắc phục những khó khăn mà Dự án đã và đang gặp phải trong việc triển khai tại Việt Nam. Đại diện cho CABI, TS.Irshad Ali, điều phối viên của CABI khu vực châu Á cũng đã có bài giới thiệu chung về CABI và Chương trình Plantwise toàn cầu. Hội nghị đã diễn ra hết sức sôi nổi với các thảo luận của Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, CABI, Cục Bảo vệ thực vật, Học viện Nông nghiệp, Viện Cây Ăn quả miền Nam, Viện Khoa học Nông Lâm nghiệp Tây nguyên và Viện Bảo vệ thực vật.