Hòa chung với những hoạt động sôi nổi của toàn Đảng, toàn dân nhằm quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương lần thứ 4 về công tác xây dựng Đảng đồng thời tiếp tục hưởng ứng cuộc vận ...
Hòa chung với những hoạt động sôi nổi của toàn Đảng, toàn dân nhằm quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương lần thứ 4 về công tác xây dựng Đảng đồng thời tiếp tục hưởng ứng cuộc vận động ' Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh', được sự đồng ý và chỉ đạo của Đảng ủy Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, sáng ngày 26 tháng 6 năm 2012, Chi bộ Trung tâm Tài nguyên thực vật đã tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2012 – 2015. Tới dự Đại hội có GS.TS. Vũ Mạnh Hải, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Viện KHNN Việt Nam; TS. Trần Danh Sửu, Bí thư chi bộ, Phó Giám đốc Trung tâm; TS. Lã Tuấn Nghĩa, Chi ủy viên, Giám đốc Trung tâm Tài nguyên thực vật; Các đồng chí Chi ủy viên cùng toàn thể các đồng chí đảng viên thuộc Chi bộ Trung tâm Tài nguyên thực vật. Đại hội đã được nghe Báo cáo Tổng kết công tác nhiệm kỳ 2007-2012 và Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2012-2015, Báo cáo kiểm điểm Cấp ủy nhiệm kỳ 2007-2012. Phát biểu tại Đại hội, Thay mặt Đảng ủy VAAS, đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc VAAS Vũ Mạnh Hải biểu dương và chúc mừng những kết quả mà Chi bộ Trung tâm Tài nguyên thực vật đã đạt được. Đồng chí cũng nhất trí với dự thảo báo cáo của Chi bộ, đánh giá cao vai trò của Chi bộ trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng, lãnh đạo và thực hiện hiệu quả cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong những năm vừa qua. Đại hội đã tiến hành bầu Chi ủy Chi bộ Trung tâm Tài nguyên thực vật nhiệm kỳ 2012-2015 gồm 5 đồng chí: 1. TS. Lã Tuấn Nghĩa, Bí thư Chi bộ 2. TS. Trần Danh Sửu, Phó Bí thư 3. ThS. Vũ Linh Chi, Chi ủy viên 4. ThS. Nguyễn Thị Lý, Chi ủy viên 5. CN. Trần Minh Hà, Chi ủy viên