Vừa qua, Đại hội Công đoàn Viện Thổ nhưỡng Nông hóa lần thứ XXV, nhiệm kì 2012- 2014 đã diễn ra trong không khí trang trọng tại Hội trường Lớn, viện Thổ nhưỡng Nông hóa, Đông Ngạc – Từ Liêm – Hà ...
Vừa qua, Đại hội Công đoàn Viện Thổ nhưỡng Nông hóa lần thứ XXV, nhiệm kì 2012- 2014 đã diễn ra trong không khí trang trọng tại Hội trường Lớn, viện Thổ nhưỡng Nông hóa, Đông Ngạc – Từ Liêm – Hà Nội. Đại hội vinh dự đón tiếp đồng chí Nguyễn Thị Yên Hưng – Chủ tịch Công đoàn viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam; đồng chí Hồ Quang Đức – Bí thư Đảng ủy – Viện trưởng viện Thổ nhưỡng Nông hóa; đồng chí Mai Văn Trịnh – Phó viện trưởng – chủ tịch Công đoàn viện Môi trường Nông nghiệp; đồng chí Hà Thị Thúy– Phó viện trưởng – chủ tịch Công đoàn viện Di truyền Nông nghiệp; đồng chí Đinh Văn Thành – Chủ tịch Công đoàn viện Bảo vệ thực vật và nhiều đại biểu khách quý. Đại hội Công đoàn Viện Thổ nhưỡng Nông hóa lần thứ XXV có nhiệm vụ: tổng kết, đánh giá phong trào đội ngũ cán bộ, viên chức và hoạt động Công đoàn của Viện trong nhiệm kỳ qua (2009-2012); đề ra phương hướng, nhiệm vụ của Công đoàn Viện nhiệm kỳ tới (2012-2014) nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động trên các lĩnh vực, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng lớn mạnh và bầu ra Ban chấp hành Công đoàn Viện Thổ nhưỡng Nông hóa lần thứ XXV, nhiệm kì 2012-2014. Ông Trần Đức Toàn – chủ tịch Công đoàn nhiệm kỳ 2009 - 2012 đã thay mặt Đoàn Chủ tịch thông qua Báo cáo của Ban chấp hành Công đoàn Viện Thổ nhưỡng Nông hóa nhiệm kì 2009-2012 và Mục tiêu, Phương hướng, Nhiệm vụ của Công đoàn Viện nhiệm kì 2012-2014. Bản báo cáo đã nêu đầy đủ các đặc điểm tình hình và kết quả hoạt động công đoàn với các công tác thi đua, chăm lo đời sống, và công tác chăm lo bảo vệ quyền lợi chính đáng của đoàn viên trong công đoàn. Các hoạt động nâng cao đời sống cho công đoàn viên đã được trình bày rõ nét với những thành tích tốt được cấp trên đánh giá cao. Tại Đại hội, nhiều công đoàn viên đã đóng góp nhiều ý kiến như: quan tâm hơn nữa đến việc động viên công đoàn viên tích cực trong công tác nghiên cứu khoa học, định hướng chuyên môn sâu,… các ý kiến góp ý đều mang tính xây dựng, đóng góp nhiều ý tưởng mới cho hoạt động công đoàn nhiệm kỳ tới. Đại hội lần này đã bầu ra được 7 đồng chí vào Ban chấp hành Công đoàn nhiệm kì 2012-2014.