Ngày 18/6, Đảng bộ cơ quan Viện Khoa học Nông Nghiệp Việt Nam (VAAS) đã tổ chức Đại hội lần thứ 2, nhiệm kỳ 2012 - 2015 tại Thanh Trì - Hà Nội. Đến dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Văn Bộ - Bí thư ...
Ngày 18/6, Đảng bộ cơ quan Viện Khoa học Nông Nghiệp Việt Nam (VAAS) đã tổ chức Đại hội lần thứ 2, nhiệm kỳ 2012 - 2015 tại Thanh Trì - Hà Nội. Đến dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Văn Bộ - Bí thư Đảng ủy Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, đồng chí Nguyễn Văn Tạo - Uỷ viên Đảng ủy Viện KHNN Việt Nam cùng toàn thể đảng viên khối cơ quan VAAS. Đại hội đã nghe Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ của Đảng bộ nhiệm kỳ 2007-2012: Nhiệm kỳ vừa qua Đảng bộ đã chỉ đạo xây dựng chiến lược phát triển Viện KHNN Việt Nam đến năm 2012, các kết quả nghiên cứu khoa học hướng tới giải quyết các vấn đề chiến lược của Ngành và đáp ứng với yêu cầu thực tế sản xuất, góp phần phát triển kinh tế, xã hội đất nước. Công tác đào tạo và hợp tác quốc tế đã có những bước tiến và thành công đáng kể, tập trung nâng cao chất lượng đào tạo cán bộ và xây dựng cơ sở vật chất của Viện. Các chi bộ trong Đảng bộ đã bám sát chương trình công tác của Đảng ủy Viện KHNN Việt Nam triển khai thực hiện có kết quả chủ trương, đường lối phát triển khoa học công nghệ, góp phần tích cực vào chuyển giao khoa học công nghệ, tiến bộ kỹ thuật và sản xuất. Vì vậy nhiệm vụ chính trị của các cấp ủy trực thuộc trong đảng bộ bộ phận đã được triển khai nhịp nhàng, đạt kết quả tốt, một số kết quả nổi bật: Viện đã luôn chú trọng nâng cao hiệu quả công tác quản lý khoa học; đã tập trung xây dựng chiến lược hoạt động KHCN và đã được Bộ phê duyệt. Viện cũng đã chỉ đạo xây dựng, thẩm định, phê duyệt chiến lược cho nhiều đơn vị thành viên. Thông qua HTQT, cán bộ khoa học có điều kiện tiếp cận nhanh với trình độ công nghệ cao. Ngoài ra, nhiều giống cây trồng mơi được nhập nội phục vụ công tác chọn tạo giống mới. Qua các dự án hợp tác, nhiều cán bộ được đào tạo trình độ tiến Tiến Sỹ, Thạc Sỹ, sau tiến sỹ, được tập huấn ngắn hạn, dự hội nghị, hội thảo quốc tế, giúp cập nhật và nâng cao được năng lực nghiên cứu. Xây dựng, bổ xung và hoàn thiện phần mềm kế toán, phần mềm quản lý tài sản cố định.Tổ chức duyệt quyết toán cho các đơn vị đúng lịch, đúng thời gian, giúp các đơn vị giải quyết nhưng khó khăn, vướng mắc kịp thời.Phối hợp với các đơn vị làm tốt công tác quản lý và sử dụng tài sản. Đặc biệt là thanh lý tài sản cố định thu hồi vốn để đầu tư mua sắm, sữa chữa tài sản. Tham gia tập huấn về Công nghệ thông tin và tham dự các đề tài, dự án có liên quan. Duy trì hệ thống mạng LAN toàn khối cơ quan, đảm bảo hoạt động thường xuyên và thông suốt, hỗ trợ về kỹ thuật mạng CNTT choc các bộ phận thuộc khối văn phòng. Thu thập tin bài, tổ chức biên tập và xuất bản mỗi năm nhiều số” Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam”.Tổ chức Hội nghị về Nông nghiệp công nghệ cao, hội nghị đánh giá các hoạt động khuyến nông, Hội nghị lúa gạo quốc tế…. Kiện toàn tổ chức của Viện. Hiện nay, VAAS có Ban giám đốc, 5 Ban tham mưu giúp việc, 18 đơn vị trực thuộc với tổng sô 41 phòng ban, 104 bộ môn nghiên cứu, 41 trung tâm nghiên cứu và phát triển và 7 công ty. Tổng số biên chế trên 2674 người, công tác quản lý được thực hiện theo quy định tại pháp lệnh cán bộ công chức và văn bản liên quan hiện hành. Công tác quy hoạch cán bộ, bổ nhiệm và bổ nhiệm lại luôn tuân thủ theo quy định. Công tác tuyển dụng viên chức được triển khai đúng luật định. Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc, quy định của Đảng trong giải quyết, xủ lý công việc. Tập thể cấp ủy, chính quyền có bản lĩnh chính trị vững vàn, không rời xa thực tiễn, cán bộ đảng viên có tinh thần trách nhiệm, hài hòa các mối quan hệ trong công tác, gương mẫu trong sinh hoạt, trong cuộc sống, tạo được sự đồng thuận và tính kỷ luật ca trong thực thi nhiệm vụ được giao. Phương hướng nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2012-2015 Phát huy sức mạnh tổng hợp của tập thể Đảng bộ, đảm bảo sự đoàn kết nhất trí cao, phát huy dân chủ và tính đảng trong từng thành viên, đủ sức mạnh thực hiện công tác chỉ đạo và lãnh đạo các đơn vị hoàn thành tốt Nghị quyết đảng các cấp và nhiệm vụ chính trị được giao. Các chi bộ đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh. 100% đảng viên đạt tiêu chuẩn đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 10% đảng viên đạt tiêu chuẩn đủ tư cách hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc nhiệm vụ. 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn. 100% đảng viên tham gia học tập Nghị quyết, Chỉ thị, Quy định của Đảng. Thực hiện công tác kiểm tra giám sát, duy trì sinh hoạt chi bộ thường kỳ, mỗi tháng một lần. Kết nạp mới đạt từ 2 đảng viên trở lên. Lãnh đạo tổ chức chính trị đạt danh hiệu Công đoàn, Hội Cựu chiến binh và Đoàn thanh niên vững mạnh. Đại hội đã bầu ra 5 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng bộ khối cơ quan nhiệm kỳ 2012 - 2015 gồm các đồng chí: Lê Thị Liên, Nguyễn Mai Hương, Nguyễn Trường Sơn, Phạm Văn Toản, Nguyễn Thế Yên.