Ngày 24/6, Đảng bộ Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Ngày 24/6, Đảng bộ Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Tham dự đại hội có đồng chí Nguyễn Hoàng Hiệp, Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Bí thư đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ NN và PTNT; đồng chí Nguyễn Văn Trường - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ Bộ; các đ/c trong Ban Thường vụ, Ban chấp hành là lãnh đạo các Ban thuộc Văn phòng Đảng uỷ Bộ đã về dự, chỉ đạo và động viên Đại hội, cùng toàn thể các đại biểu đảng viên thuộc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam.


Toàn Đảng bộ Viện KHNN Việt Nam hiện có 583 Đảng viên thuộc 10 Chi, Đảng bộ tham gia sinh hoạt đảng tại Đảng bộ Viện và 715 đảng viên thuộc 10 Chi, Đảng bộ tham gia sinh hoạt đảng tại địa phương.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam lần thứ IV diễn ra với không khí thi đua sôi nổi trong toàn thể đảng viên. Là một Viện nghiên cứu đầu ngành về lĩnh vực nông nghiệp, có bề dày và truyền thống trong nghiên cứu khoa học và đào tạo trình độ cao; trong nhiệm kỳ qua, Viện đã chủ động triển khai các nhiệm vụ theo kế hoạch, đảm bảo tiến độ, chất lượng và đã hoàn thành các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, ứng dụng khoa học và công nghệ phục vụ công tác phát triển kinh tế - xã hội.

Báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2015 – 2020, đồng chí Nguyễn Hồng Sơn – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam cho biết: Trong 5 năm qua, Đảng ủy đã chỉ đạo các cấp ủy thực hiện nghiêm túc việc tuyên truyền, phổ biến các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ Viện và của các chi bộ phù hợp với hoàn cảnh thực tiễn của từng đơn vị. Qua đó, góp phần tích cực trong việc hoàn thành tốt các nhiệm vụ chuyên môn và xây dựng mối đoàn kết nhất trí trong Đảng bộ.

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Viện xác định các mục tiêu ngắn hạn là đổi mới hệ thống tổ chức, đổi mới công tác quản lý và định hướng nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ để thực hiện thắng lợi các chủ trương lớn của Bộ và của Nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, công tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật của Viện đã đạt được nhiều thành tựu đánh khích lệ, đóng góp tích cực cho sự phát triển các mặt hàng xuất khẩu quan trọng của đất nước (lúa gạo, rau quả, cà phê, hạt điều, sắn và hồ tiêu), góp phần tăng trưởng ổn định kim ngạch xuất khẩu nông sản trong những năm qua ở mức 8 - 10%/năm, tổng kinh ngạch xuất khẩu của toàn ngành năm 2019 đạt 41,3 tỉ Đô la Mỹ, trong đó lĩnh vực trồng trọt đạt xấp xỉ 19 tỷ đô la. Những đóng góp tích cực của Viện được Bộ Nông nghiệp và PTNT và các Bộ, ngành đánh giá cao.

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, trung bình mỗi năm, Viện đã thực hiện 289 nhiệm vụ KHCN cấp quốc gia, cấp Bộ, 219 nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh và 69 nhiệm vụ hợp tác quốc tế. Kết quả đã chọn, tạo được hàng trăm giống cây trồng, xây dựng, phát triển được nhiều qui trình công nghệ, kỹ thuật mới, trong đó 235 giống cây trồng được công nhận chính thức, công nhận sản xuất thử nghiệm và 102 quy trình kỹ thuật được Bộ Nông nghiệp & PTNT công nhận tiến bộ kỹ thuật, hàng trăm quy trình kỹ thuật cấp cơ sở được ban hành áp dụng.

Trong lĩnh vực nghiên cứu về đất, phân bón và môi trường, tuy không tạo ra nhiều sản phẩm có khả năng thương mại hóa nhưng Viện và các đơn vị trực thuộc đã nghiên cứu giải quyết nhiều vấn đề cấp bách của thực tiễn sản xuất như giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu; đánh giá nguy cơ suy thoái đất trồng các cây chủ lực; cải thiện chất lượng môi trường nông nghiệp, nông thôn; giảm phát thải trong sản xuất nông nghiệp, giải quyết các điểm nóng về ô nhiễm môi trường và tái sử dụng phụ phẩm, phế thải trong trồng trọt và chăn nuôi. Nhờ đó, giá trị gia tăng từ các tiến bộ về giống, quy trình canh tác tiên tiến do Viện tạo ra mỗi năm đạt xấp xỉ 60,5 nghìn tỷ đồng, so với mức đầu tư xấp xỉ 0,5 nghìn tỷ đồng/ năm. Những đóng góp quan trong đó đã nâng tỷ lệ đóng góp của khoa học công nghệ nông nghiệp vào giá trị năng suất tổng hợp (TFP) của Việt Nam lên xấp xỉ 33%, đạt cao nhất so với khu vực công nghiệp - xây dựng là 28%; khu vực dịch vụ khoảng 22%.

Viện đã tích cực tham gia chương trình khoa học công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới và đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, trong đó nhiều hoạt động nghiên cứu phát triển KHCN đã được triển khai trong khuôn khổ chương trình khuyến nông quốc gia, chương trình sản phẩm quốc gia, chương trình KHCN phục vụ xây dựng nông thôn mới, chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao v.v., góp phần nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp, giảm chi phí đầu tư và nâng cao thu nhập cho người nông dân. Viện cũng đã đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu và hỗ trợ các địa phương chỉ đạo phòng chống dịch bệnh hại cây trồng như bệnh chết nhanh, chết chậm hồ tiêu; bệnh vàng lá, thối rễ cà phê; bệnh chổi rồng hại nhãn; bệnh đốm nâu thanh long; bệnh chùn ngọn mía; bệnh chết nhanh trên sầu riêng; bệnh khảm lá sắn; sâu keo mùa thu; bệnh chết sớm của tôm v.v., phục vụ tốt chương trình phát triển kinh tế, ổn định sản xuất, tăng thu nhập và năng lực xuất khẩu hàng hóa, đồng thời góp phần đảm bảo ổn định chính trị, xã hội tại các địa phương.

Trong lĩnh vực hợp tác quốc tế Viện quan hệ hợp tác với 66 tổ chức nghiên cứu và phát triển thuộc 33 quốc gia, vùng lãnh thổ. Hiện nay, các đơn vị trong Viện triển khai 69 nhiệm vụ HTQT và 10/19 đơn vị trực thuộc có văn phòng các dự án quốc tế đang hoạt động với sự có mặt của chuyên gia nước ngoài. Trong giai đoạn 2015 - 2020, Viện đã ký nhiều biên bản hợp tác nghiên cứu, đào tạo sau đại học với các cơ sở đào tạo, nghiên cứu có trụ sở tại Mỹ, Hà Quốc, Nhật Bản, Úc, Trung Quốc… và phối hợp tổ chức thành công 41 hội thảo quốc tế tại Việt Nam về biến đổi khí hậu; thực hành nông nghiệp tốt; sản xuất lúa gạo; nhiên liệu sinh học; công nghệ sinh học nông nghiệp; cây ăn quả; đất, dinh dưỡng cây trồng; bệnh, dịch hại cây trồng và môi trường nông nghiệp, nông thôn. Viện cũng được Bộ và Chính phủ giao tiếp nhiều đoàn Lãnh đạo cấp cao, các đoàn khách quốc tế để giới thiệu thành tựu trong lĩnh vực nông nghiệp của Việt Nam và tăng cường quan hệ hợp tác quốc tế trong lĩnh vực khoa học nông nghiệp.

Đáp ứng nhiệm vụ chính trị được giao về đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, cơ sở đào tạo sau đại học tại Viện đã được củng cố đủ mạnh phục vụ đào tạo nguồn nhân lực cán bộ chất lượng cao cho các Viện trực thuộc và các địa phương, trong đó 108 nghiên cứu sinh, 95 học viên cao học đã được đào tạo và tốt nghiệp tại cơ sở đào tạo Viện. Hiện tại, Viện đang đào tạo 95 nghiên cứu sinh tiến sỹ. Giai đoạn 2015 – 2020, nguồn nhân lực khoa học công nghệ của Viện đã được tăng cường, trong đó có 181 tiến sỹ (85 tiến sỹ đào tạo ở nước ngoài, 96 tiến sỹ đào tạo trong nước) và 333 Thạc sỹ (60 thạc sỹ đào tạo ở nước ngoài, 273 thạc sỹ đào tạo trong nước). Viện cũng đã cử 2.035 lượt cán bộ đi học tập, công tác nước ngoài, gồm 1.493 người tham dự hội nghị, hội thảo quốc tế, 542 người tham gia tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ.

Thay mặt Ban thường vụ Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và PTNT, đồng chí Nguyễn Hoàng Hiệp - Phó Bí thư ban cán sự đảng, Bí thư đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ NN và PTNT ghi nhận và đánh giá cao các thành tích của Đảng bộ Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam đạt được trong giai đoạn 2015 – 2020. Đồng chí cũng thống nhất với phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đã được nêu trong Báo cáo chính trị trình Đại hội và nhấn mạnh thêm một số vấn đề trọng tâm. Theo đó, Đảng bộ Viện cần ý thức sâu sắc về vai trò, vị trí trong nghiên cứu nông nghiệp gắn với xây dựng NTM; thực hiện tốt công tác cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ; thực hiện hiệu quả nghị quyết TW4, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng; đổi mới hình thức sinh hoạt, chống suy thoái và các biểu hiện không lành mạnh; tiếp tục tinh gọn bộ máy theo NQ19; thống nhất tổ chức đảng với cơ quan chuyên môn.

Đối với công tác nghiên cứu và ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất cần chuyển hướng mạnh mẽ sang phát triển chất lượng, xâm nhập thị trường, tăng cường đầu tư nghiên cứu cơ bản, tạo ra sản phẩm đột phá; giúp cải thiện đời sống nông dân; xây dựng quy trình sản xuất bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu, công nghệ cao, vệ sinh an toàn thực phẩm, hiệu quả kinh tế và an toàn môi trường; công nghệ chuẩn đoán dịch bệnh, công nghệ sản xuất thuốc an toàn, công nghệ mới, công nghệ chế biến sâu, công nghệ chế biến thực phẩm chức năng; phát triển sản phẩm nông nghiệp đặc trưng có tính chất đặc sản vùng miền, giá cao; đáp ứng yêu cầu trong nước và xuất khẩu; tham vấn chiến lược cho các địa phương về sản phẩm đặc thù; chính sách thúc đẩy nghiên cứu khoa học công nghệ, phát triển theo chuỗi, sản xuất hàng hóa gắn với xây dựng nông thôn mới; đổi mới sáng tạo trong triển khai đề án theo hướng nâng cao giá trị theo chuỗi; nâng cao năng lực sản xuất để nông dân là chủ thể sản xuất; cơ chế chính sách cho nghiên cứu ứng dụng công nghệ tiên tiến, bảo tồn phát triển nguồn gen, tài nguyên thực vật.

Đại hội đã bầu ra 17 đồng chí trong Ban thường vụ Đảng ủy Viện khóa mới, đồng thời thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam lần thứ IV nhiệm kỳ 2020 – 2025.