Ngày 5/6/2020, Đảng bộ Viện Nghiên cứu Rau quả đã long trọng tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.


Ngày 5/6/2020, Đảng bộ Viện Nghiên cứu Rau quả đã long trọng tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 Lễ chào cờ

 

 

Đại hội vui mừng được đón đồng chí Nguyễn Hồng Sơn - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam; các đồng chí: Phạm Văn Thuận - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Quyền Trưởng ban, Ban Tổ chức và Hành chính Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam; đồng chí Lê Tường Vương - Chánh Văn phòng Đảng ủy Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam và sự có mặt của toàn thể các đồng chí đảng viên đang sinh hoạt tại 3 Chi bộ trực thuộc.


Tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Dũng - Phó Bí thư Đảng ủy đã trình bày Báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2015 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Đảng bộ Viện Nghiên cứu Rau quả. Báo cáo đã đánh giá các kết quả đạt được, những hạn chế, tồn tại và rút ra bài học kinh nghiệm trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Viện nhiệm kỳ 2015 - 2020; xác định phương hướng, mục tiêu và nhiệm vụ cụ thể cho nhiệm kỳ 2020 - 2025.


Đồng chí Nguyễn Quốc Hùng - Bí thư Đảng ủy đã trình bày báo cáo kiểm điểm Ban chấp hành Đảng bộ Viện nhiệm kỳ V, khóa 2015 - 2020. Báo cáo đã khẳng định, trong nhiệm kỳ vừa qua với tinh thần “Tiếp tục đoàn kết, ổn định và phát triển” Đảng ủy Viện đã thống nhất hành động, phối hợp với chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc và các đơn vị trong Viện hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.


Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Hồng Sơn - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam đã ghi nhận và biểu dương các kết quả mà Đảng bộ Viện Nghiên cứu Rau quả đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua cũng như công tác chuẩn bị Đại hội của Đảng bộ Viện. Đồng chí cũng đề nghị trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ Viện Nghiên cứu Rau quả tiếp tục bám sát các nhiệm vụ chính trị trọng tâm, khắc phục các hạn chế, tập trung lãnh đạo mọi mặt hoạt động của đơn vị để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

 Đồng chí Nguyễn Hồng Sơn - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

 

 

Thay mặt Ban chấp hành Đảng bộ, đồng chí Nguyễn Quốc Hùng - Bí thư Đảng ủy đã cảm ơn và lĩnh hội các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Hồng Sơn. Đồng chí cũng mong rằng trong nhiệm kỳ tới Đảng bộ Viện Nghiên cứu Rau quả tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Đảng bộ Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam.

 Đồng chí Nguyễn Quốc Hùng - Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Rau quả phát biểu tại Đại hội

 

 

Tại Đại hội, các đại biểu cũng đã lắng nghe các ý kiến đóng góp, đánh giá khách quan, toàn diện, làm rõ những ưu điểm, hạn chế trong nhiệm kỳ vừa qua, chỉ rõ nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm và đề xuất các giải pháp để thực hiện thành công các nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới.

 Đại hội bỏ phiểu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025
Ban Chấp hành Đảng bộ Viện Nghiên cứu Rau quả nhiệm kỳ 2020 - 2025

 

 

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Viện Nghiên cứu Rau quả nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 7 đồng chí. Đại hội cũng đã bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Viện khoa học Nông nghiệp Việt Nam gồm 11 đồng chí. Đại hội hoàn thành các chương trình và bế mạc vào 11h45 phút cùng ngày./.


Nguyễn Duy Hưng


Nguồn: Viện Nghiên cứu Rau quả