Trung tâm Khuyến nông tỉnh Đắk Nông đã tổ chức lớp tập huấn ngoài mô hình với nội dung phục hồi vườn tiêu bị bệnh chết chậm bằng biện pháp quản lý dịch hại tổng hợp cho các hộ nông dân có nhu cầu, các hộ trồng tiêu trên địa bàn xã Đắk Ha, huyện Đắk Glong.


Trung tâm Khuyến nông tỉnh Đắk Nông đã tổ chức lớp tập huấn ngoài mô hình với nội dung phục hồi vườn tiêu bị bệnh chết chậm bằng biện pháp quản lý dịch hại tổng hợp cho các hộ nông dân có nhu cầu, các hộ trồng tiêu trên địa bàn xã Đắk Ha, huyện Đắk Glong.


 

 Đắk Nông:Tập huấn biện pháp phục hồi vườn tiêu bị bệnh chết chậm

 

Có 35 người tham gia khóa tập huấn, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số là 16 người (chiếm 45,7%), nữ là 22 người (chiếm 62,8%). Các học viên tham gia tập huấn được giảng viên trao đổi, chia sẻ các nội dung thiết thực phù hợp với thực tế, có hình ảnh minh họa, phương pháp tập huấn sinh động, kết hợp lý thuyết với thực hành ngoài hiện trường. Thông qua lớp tập huấn các học viên được tiếp thu rất nhiều kiến thức bổ ích đặc biệt là nội dung quản lý dịch hại tổng hợp trên cây hồ tiêu.


Theo ông Trần Văn Chơn, tại thôn 2, xã Đắk Ha, là một hộ dân trồng tiêu với tổng diện tích trên 1ha cho hay: Đây là một lớp tập huấn có nội dung phù hợp, thời điểm tập huấn kịp thời đã giúp cho bà con trồng tiêu biết thêm một số kiến thức để phát triển hồ tiêu bền vững. Đặc biệt được giảng viên chỉ dẫn về cách nhận biết sâu bệnh gây hại tại vườn tiêu, các biện pháp phòng trừ và chú ý bón phân hữu cơ cho vườn tiêu.


Chị Nguyễn Thị Bé cho biết: “Trước đây giá hồ tiêu ở mức cao nên người dân trồng tiêu chủ yếu bón phân hóa học, sử dụng chất kích thích, phun thuốc bảo vệ thực vật nhằm tăng năng suất. Tuy nhiên trong giai đoạn hiện nay, nếu đầu tư như trước thì sẽ lỗ do đó sau lớp tập huấn này nông dân trồng tiêu như chúng tôi sẽ tiếp thu các kiến thức được tập huấn để duy trì vườn tiêu theo hướng bền vững”.


Đắk Nông là một trong những tỉnh có diện tích hồ tiêu lớn nhất cả nước, với tổng diện tích toàn tỉnh trên 29.000 ha, tập trung nhiều ở các huyện Đắk Song, Cư Jut, Đắk R'lấp, Đắk Glong. Trong thời điểm hiện nay, khi giá hồ tiêu chỉ ở mức 52.000-58.000 đồng/kg, đã có nhiều hộ dân không đầu tư chăm sóc nên dẫn đến tình trạng cây tiêu bị bệnh vàng lá chết chậm. Trong năm 2018, bằng nhiều nguồn kinh phí khác nhau, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Đắk Nông đã triển khai xây dựng các mô hình trình diễn (mô hình tưới tiên tiến, tiết kiệm nước, mô hình phục hồi vườn tiêu bị bệnh chết chậm bằng biện pháp quản lý dịch hại tổng hợp), tổ chức các lớp tập huấn về sản xuất hồ tiêu bền vững.


Có thể khẳng định rằng, trong giai đoạn hiện nay người dân trồng tiêu gặp không ít khó khăn, một mặt giá sản phẩm xuống thấp, mặt khác giá các loại vật tư nông nghiệp lại tăng vì vậy cần tuyên truyền, vận động, khuyến cáo người dân phát triển hồ tiêu theo hướng bền vững.


Nguồn: Mard.gov.vn