Tài liệu Hội nghị quốc gia về khoa học cây trồng lần thứ 2 "Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và thích ứng với biến đổi khí hậu" - 08/2016

Tài liệu Hội nghị quốc gia về khoa học cây trồng lần thứ 2 "Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và thích ứng với biến đổi khí hậu" - 08/2016

 

TT

Tên bài

 

1

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ WEBGIS PHỤC VỤ CANH TÁC LÚA VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG

 

Lê Xuân Ánh, Nguyễn Đình Thông, Nguyễn Thị Thanh Tâm

Chi tiết

2

ĐẶC ĐIỂM ĐẤT ĐAI VÀ YẾU TỐ HẠN CHẾ TRONG ĐẤT NÔNG NGHIỆP VÙNG TÂY BẮC VIỆT NAM

 

Lương Đức Toàn1, Trần Minh Tiến1

Chi tiết

3

PHÂN BÓN VĂN ĐIỂN – LOẠI PHÂN TỐT NHẤT CHO ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

 

Hoàng Văn Tại

Chi tiết

4

KẾT QUẢ KHẢO NGHIỆM PHÂN BÓN ĐA YẾU TỐ CHUYÊN DÙNG CHO LÚA VỤ XUÂN 2011

 

Trung tâm Chuyển giao Công nghệ và Khuyến nông, Trại sản xuất Nông nghiệp Văn Điển

Chi tiết

5

HIỆU LỰC CỦA PHÂN ĐẠM ĐỐI VỚI RAU XÀ LÁCH TRÊN ĐẤT PHÙ SA TỈNH THỪA THIÊN - HUẾ

 

Hoàng Thị Thái Hòa, Đỗ Đình Thục

Chi tiết

6

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA PHÂN BÓN ĐẾN NĂNG SUẤT, PHẨM CHẤT VÀ MÙI THƠM TRÊN 2 GIỐNG LÚA OM121 VÀ OM9915

 

Vũ Tiến Khang, Đinh Thị Hải Minh, Võ Thị Thảo Nguyên,

Từ Văn Dững, Nguyễn Thành Phước, Phạm Ngọc Tú.

Chi tiết

7

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC DẠNG PHÂN HỮU CƠ ĐẾN CÂY LẠC TRÊN ĐẤT XÁM BẠC MÀU TẠI TỈNH THỪA THIÊN-HUẾ

 

Trần Thị Ánh Tuyết, Hoàng Thị Thái Hòa, Thái Thị Huyền, Trần Thanh Đức,

Chi tiết

8

HIỆU QUẢ CỦA MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP TƯỚI NƯỚC VÀ BÓN PHÂN ĐẾN NĂNG SUẤT, CHẤT LƯỢNG MÍA Ở VÙNG ĐÔNG NAM BỘ

 

Cao Anh Đương, Phạm Văn Tùng, Phạm Thị Thu, Nguyễn Thị Hà Nhi, Nguyễn Đại Hương

Chi tiết

9

KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA LUÂN CANH ĐẾN SINH TRƯỞNG, NĂNG SUẤT VÀ HẤP THU DINH DƯỠNG CỦA CÂY BẮP LAI TRỒNG TRÊN ĐẤT PHÙ SA Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

 

Lê Văn Dang, Trần Ngọc Hữu, Lê Phước Toàn, Nguyễn Quốc Khương, Ngô Ngọc Hưng

Chi tiết

10

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA LƯU HUỲNH, CHẾ PHẨM PHÂN BÓN LÁ VI LƯỢNG VÀ KÍCH THÍCH SINH TRƯỞNG ĐẾN NĂNG SUẤT GIỐNG ĐIỀU ĐDH102‐293 Ở VÙNG DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ

 

Hoàng Vinh, Hồ Huy Cường, Trần Đình Nam, Lê Đình Quả

Chi tiết

11

BÓN PHÂN NPK ĐA YẾU TỐ VĂN ĐIỂN CHO CHÈ Ở PHÚ THỌ

 

Nguyễn Hữu La

Chi tiết

12

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA PHÂN BÓN ĐA LƯỢNG ĐẾN NĂNG SUẤT DỪA UỐNG NƯỚC Ở MIỀN TRUNG

 

Nguyễn Tấn Hưng, Phan Thanh Hải và ctv.

Chi tiết

13

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA ẨM ĐỘ ĐẤT VÀ TƯỚI NƯỚC ĐẾN SẢN XUẤT CHÈ VỤ ĐÔNG XUÂN TẠI PHÚ THỌ

 

Phan Chí Nghĩa, Nguyễn Văn Toàn

Chi tiết

14

ĐÁP ỨNG NĂNG SUẤT VÀ KHẢ NĂNG HẤP THU N, P, K CỦA CÂY KHOAI LANG TRỒNG TRÊN ĐẤT PHÈN Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

 

Lê Văn Dang, Lâm Ngọc Phương, Lê Phước Toàn, Trần Ngọc Hữu, Ngô Ngọc Hưng

Chi tiết

15

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA DẠNG ĐẠM ĐẾN SINH TRƯỞNG, NĂNG SUẤT, HÀM LƯỢNG DIỆP LỤC TỐ VÀ TINH DẦU CÂY SẢ (Cymbopogon citratus) TRỒNG TRONG ĐIỀU KIỆN KHÔ HẠN

 

Nguyễn Trần Khánh Duy, Bùi Minh Trí

Chi tiết

16

NGHIÊN CỨU SẢN XUẤT CHẾ PHẨM VI SINH VẬT CHO CÂY LẠC TRÊN ĐẤT CÁT BIỂN TỈNH NGHỆ AN VÀ BÌNH ĐỊNH

 

Nguyễn Thu Hà và cs

Chi tiết

17

ỨNG DỤNG THAN SINH HỌC VÀ PHÂN HỮU CƠ KHOÁNG THẾ HỆ MỚI TRONG CANH TÁC CÂY CÀ PHÊ CHÈ TẠI ĐĂK NÔNG

 

Nguyễn Đăng Nghĩa, Lương Hồng Sơn và ctv,

Chi tiết

18

NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH YẾU TỐ HẠN CHẾ ĐỘ PHÌ NHIÊU CỦA ĐẤT LÚA ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

 

Bùi Hải An, Trần Minh Tiến, Nguyễn Văn Bộ

Chi tiết

19

ẢNH HƯỞNG CỦA THÂM CANH ĐẾN HÀM LƯỢNG MỘT SỐ CHỈ TIÊU DINH DƯỠNG TRONG ĐẤT TẠI LÂM ĐỒNG

 

Đỗ Thu Hà, Hà Mạnh Thắng, Lê Hồng Lịch, Phạm Quang Hà

Chi tiết

20

KẾT QUẢ CHIẾT XUẤT VÀ ĐỊNH DANH CHẤT ĐỐI KHÁNG CỎ DẠI N-trans-CINNAMOYLTYRAMINE TỪ GIỐNG LÚA OM 5930

 

Hồ Lệ Thia*, Chung-Ho Linb, Reid J. Smedac, Nathan D. Leighd,

Wei G. Wycoffd và Felix B. Fritschic

Chi tiết

21

NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG VÀ ĐỊNH HƯỚNG SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG CÀ PHÊ Ở TỈNH ĐẮK LẮK ĐẾN NĂM 2020

 

Phạm Thế Trịnh

Chi tiết

22

NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG TÍCH LŨY CHÌ VÀ CADIMI

TRONG CÂY CÀ CHUA (Lycopersicon esculentum Mill)

 

Bùi Thị Lan Hương, Đào Văn Thông, Bùi Thị Yến, Hà Mạnh Thắng, Phạm Quang Hà, Trần Thị Hương

Chi tiết

23

TUYỂN CHỌN CHỦNG VI SINH VẬT CÓ KHẢ NĂNG ỨC CHẾ NẤM Neoscytalidium dimidiatum GÂY BỆNH ĐỐM NÂU THANH LONG

 

Hà Thị Thúy, Lương Hữu Thành, Vũ Thúy Nga, Hứa Thị Sơn, Tống Hải Vân

Chi tiết

24

ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP CỦA KỸ THUẬT TƯỚI ƯỚT KHÔ XEN KẼ (AWD) TRONG CANH TÁC LÚA NƯỚC Ở VIỆT NAM

 

Nguyễn Thị Huệ, Mai Văn Trịnh, Vũ Dương Quỳnh, Phan Hữu Thành1, Bjoern Ole Sander, Palao Leo, Phạm Thị Thanh Nga

Chi tiết

25

NGHIÊN CỨU DỰ BÁO THAY ĐỔI NĂNG SUẤT LÚA

DO TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG VÀ ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG

 

Phạm Quang Hà

Chi tiết

26

LỒNG GHÉP THÍCH ỨNG VÀ GIẢM NHẸ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TRONG PHÁT TRIỂN NGÀNH TRỒNG TRỌT

 

Trần Văn Thể, Đặng Thị Thu Hiền, Đỗ Thị Hồng Dung, Mai Văn Trịnh, Nguyễn Đức Hiếu

Chi tiết

27

MỘT SỐ MÔ HÌNH CHUYỂN ĐỔI CƠ CẤU CÂY TRỒNG HIỆU QUẢ TẠI VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG

 

Lê Quốc Thanh, Vũ Thị Khuyên và CS

Chi tiết

28

ỨNG DỤNG KHCN XÂY DỰNG MÔ HÌNH SẢN XUẤT RAU AN TOÀN PHỤC VỤ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI HÀ TĨNH

 

Nguyễn Thanh Hải, Nguyễn Viết Quyết, Phạm Tất Thắng

Chi tiết

29

NGHIÊN CỨU CÁC GIẢI PHÁP THÍCH ỨNG VÀ GIẢM THIỂU RỦI RO CHO CANH TÁC LÚA DO TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TRÊN VÙNG ĐẤT NHIỄM MẶN SÓC TRĂNG

 

Trương Thị Kiều Liên, Chu Văn Hách, Nguyễn Thị Thanh Tuyền, Đinh Thị Hải Minh, Võ Thị Thảo Nguyên, Chu Thị Hồng Anh, Lê Thị Hồng Huệ, Nguyễn Thị Hồng Nam

Chi tiết

30

HIỆU QUẢ CỦA QUY TRÌNH QUẢN LÝ CÂY TRỒNG TỔNG HỢP ÁP DỤNG CHO CÂY CÀ PHÊ Ở VIỆT NAM

 

Lê Ngọc Báu, Phan Việt Hà, Hồ Thị Thúy Hằng, Hoàng Hải Long và ctv.

Chi tiết