Thực hiện chiến lược phát triển cây lạc trong giai đoạn mới, tỉnh Tuyên Quang đã xây dựng kế hoạch phát triển chuỗi giá trị lạc trong giai đoạn 2016 – 2020. Chiêm Hoá là huyện sản xuất lạc trọng điểm của tỉnh Tuyên Quang có diện tích lạc hàng…


Thực hiện chiến lược phát triển cây lạc trong giai đoạn mới, tỉnh Tuyên Quang đã xây dựng kế hoạch phát triển chuỗi giá trị lạc trong giai đoạn 2016 – 2020. Chiêm Hoá là huyện sản xuất lạc trọng điểm của tỉnh Tuyên Quang có diện tích lạc hàng năm đạt gần 2.700 ha.


Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Chiêm Hoá lần thứ XXI, huyện Chiêm Hóa đã xác định đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, đầu tư thâm canh tăng vụ, hình thành vùng sản xuất hàng hoá tập trung với các cây trồng có lợi thế cạnh tranh của huyện, trong đó có vùng sản xuất lạc hàng hoá tập trung quy mô đến năm 2020 đạt trên 2.700 ha tại 13 xã thuộc tiểu vùng phía Tây, phía Nam của huyện. Lạc được trồng trên đất 1 vụ lúa, đất mầu đồi và soi bãi, đất trồng lạc có thành phần cơ giới nhẹ, năng suất bình quân đạt 31,5 tạ/ha trong vụ xuân, hè thu, sản lượng hàng năm đạt 8.300 tấn.

 Cánh đồng lạc tại xã Phúc Sơn, huyện Chiêm Hóa

  

 

Đề án Phục tráng, duy trì và phát triển giống lạc L14 phục vụ sản xuất hàng hóa tại huyện Chiêm Hóa được triển khai từ tháng 4/2019 đến tháng 9/2021 với mục tiêu cụ thể đó là:  Điều tra, khảo sát hiện trạng sản xuất lạc, thu thập và xác định mẫu giống lạc L14 tại huyện Chiêm Hóa. Phục tráng, sản xuất được 3.000 kg giống lạc L14 siêu nguyên chủng. Xây dựng 10 ha mô hình sản xuất lạc giống (L14) nguyên chủng, áp dụng các biện pháp kỹ thuật tổng hợp, năng suất đạt 3,0 tấn/ha. Trong 3 năm gần đây từ vụ hè thu 2016 đến vụ đông 2018 UBND huyện đã phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Đậu đỗ thuộc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam đưa giống lạc L14 nguyên chủng vào để cung ứng cho nông dân sản xuất lạc giống vụ hè thu 2016, vụ thu đông 2017, vụ thu đông 2018. Kết quả sản xuất lạc giống: Vụ hè thu năm 2016 diện tích gieo trồng 50 ha, năng suất đạt 14-15 tạ/ha, sản lượng đạt 50 tấn; Vụ thu đông 2017 diện tích là 7,2 ha, năng suất đạt 15 tạ/ha, sản lượng đạt 10,8 tấn tương đương với năng suất của giống lạc L14 (cũ) gieo trồng cùng thời điểm trên địa bàn; Vụ đông 2018 diện tích thực hiện là 54,60ha.

 Ông Quan Văn Trường, thôn Bản Chỏn, xã Phúc Sơn tham gia Đề tài Phục tráng giống lạc L14

  

 

Để tiếp tục thực hiện đề tài Phục tráng giống lạc L14, bước vào vụ đông 2019, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Chiêm Hóa đã tiếp tục phối hợp cùng Trung tâm Chuyển giao Công nghệ và Khuyến nông tiến hành gieo trồng giống lạc L14. Đây là giống lạc được lựa chọn trên cơ sở thu hoạch 2.000 cây lạc vụ hè thu đã được trồng tại hộ gia đình ông Quan Văn Trường, thôn Bản Chỏn, xã Phúc Sơn. 1.000/ 2.000 cây lạc đã được Trung tâm Chuyển giao Công nghệ và Khuyến nông lựa chọn kỹ để đưa vào gieo trồng trong vụ đông này. Với diện tích 2.000 m2, từ khâu làm đất, bón phân, phun thuốc phòng trừ sâu bệnh, che phủ nilon đến gieo hạt đều được đội ngũ cán bộ khuyến nông thuộc Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện cùng gia đình thực hiện đảm bảo đúng quy trình theo đề án.Nguồn: cetdae.com.vn