Sáng ngày 19/6/2020, tại Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam đã diễn ra “Ngày hội Sở hữu trí tuệ năm 2020” giữa Đoàn Bộ Nông nghiệp và PTNT và Đoàn Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp, được tổ chức bởi Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam - Bộ NN và Viện Khoa học Sở hữu trí tuệ - Bộ KH&CN.

          Sáng ngày 19/6/2020, tại Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam đã diễn ra “Ngày hội Sở hữu trí tuệ năm 2020” giữa Đoàn Bộ Nông nghiệp và PTNT và Đoàn Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp, được tổ chức bởi Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam - Bộ NN và Viện Khoa học Sở hữu trí tuệ - Bộ KH&CN.

Chương trình diễn ra với các hoạt động:

- Triển lãm "Các sản phẩm KHCN và bảo hộ quyền Sở hữu trí tuệ trong Nông nghiệp"

- Hội thảo "Quản trị TSTT và công cụ quản trị SHCN phục vụ tạo dựng, bảo hộ và phát triển TSTT trong lĩnh vực nông nghiệp"


- Lễ ký kết thoả thuận hợp tác về SHTT giữa Viện KHNNVN và Viện KH Sở hữu trí tuệ và khai trương trạm khai thác thông tin về SHCN IPPlatform"


               Đến dự chương trình có đ/c Trần Hữu - UV BTV Trung ương Đoàn, Bí thư Đoàn Khối các cơ quan trung ương, đ/c Phương Tuyến - Chánh VP Đảng - Đoàn thể, Bộ Khoa học và Công nghệ, đ/c Đào Thế Anh – Phó giám đốc VAAS, TS. Nguyễn Hữu Cẩn - PVT Viện Khoa học Sở hữu trí tuệ, đ/c Lê Vũ Tiến - UV BCH TWĐ, Bí thư Đoàn Bộ Khoa học và Công nghệ và đ/c Nguyễn Hoàng Linh, PBT Đoàn Bộ Nông nghiệp và PTNT cùng sự hiện diện của các đồng chí lãnh đạo các cơ quan nghiên cứu thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ NN&PTNT và các nhà khoa học trẻ của hai Bộ.

             Các hoạt động trong chương trình nhằm định hướng các nhà khoa học trẻ trong công tác nghiên cứu khoa học, kết nối chuỗi giá trị trong việc bảo hộ quyền sở hữu TSTT, mở ra những kết nối mới giữa nhà quản lý, nhà khoa học và doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. Kết thúc chương trình, lãnh đạo hai đơn vị và lãnh đạo Đoàn thanh niên hai Bộ đã cùng nhận định về vị trí, vai trò của nhà khoa học trẻ trong công tác bảo hộ TSTT trong khoa học nông nghiệp và hứa hẹn sẽ tiếp tục triển khai các hoạt động chung dành riêng cho thanh niên trong SHTT.

             Kết quả tốt đẹp của chương trình là sự đóng góp của các tập thể và cá nhân từ hai Bộ, cũng thể hiện sự ủng hộ và tin tưởng của các thế hệ nhà khoa học đi trước vào tương lai của khoa học trong tay thế hệ trẻ thời đại mới.