Theo Hiệp hội sản xuất thịt bò và cừu Anh (ABL), sản xuất thịt cừu Anh trong năm 2015 dự kiến tăng 7% và hy vọng năm 2016 tiếp tục tăng trưởng ngoạn mục do chăn nuôi thuận lợi, được giá, nhu cầu thị trường không có dấu hiệu giảm.

Theo Hiệp hội sản xuất thịt bò và cừu Anh (ABL), sản xuất thịt cừu Anh trong năm 2015 dự kiến tăng 7% và hy vọng năm 2016 tiếp tục tăng trưởng ngoạn mục do chăn nuôi thuận lợi, được giá, nhu cầu thị trường không có dấu hiệu giảm.

Theo ABL, đàn cừu giống ở Anh hiện đã lên tới 14,8 triệu con, riêng khu vực Scotland lại có số lượng tăng nhanh nhất, trên 5% kể từ cuối năm 2014. Dự kiến đến hết năm 2015 đàn cừu thu hoạch ước đạt 18,1 triệu con, tăng 500.000 con (3%) so với năm 2014. Trong quý I/2015, thương phẩm thịt cừu đạt mức cao nhờ lễ Phục Sinh, quý II tăng chậm hơn so với dự kiến nhưng bắt đầu sang quý III lại tăng mạnh trở lại. Cũng theo ABL, tổng sản lượng thịt cừu năm 2015 dự kiến sẽ đạt khoảng 316.000 tấn, chủ yếu xuất sang thị trường EU và Hồng Kông. Cụ thể, lượng sản xuất thịt cừu của Anh năm 2015 là 315.500 tấn, năm 2016 là 321.600 tấn. Mức NK năm 2015 là 104.000 tấn, năm 2016 là 108.000 tấn. Mức XK 2015 là 100.300 tấn, năm 2016 là 113.900 tấn. Mức tiêu thụ năm 2015 là 319.600 tấn, năm 2016 là 113.700 tấn.

Nguồn NongNghiep.vn