Tại Hội nghị, các đại biểu đã tham gia thảo luận về các giải pháp thúc đẩy sản xuất hồ tiêu bền vững, phát triển cây trồng xen trong vườn và phê


Tại Hội nghị, các đại biểu đã tham gia thảo luận về các giải pháp thúc đẩy sản xuất hồ tiêu bền vững, phát triển cây trồng xen trong vườn và phê


Sáng ngày 22- 6, Sở Nông nghiệp và PTNT đã tổ chức Hội nghị thúc đầy sản xuất hồ tiêu bền vững; định hướng phát triển cây trồng xen trong vườn cà phê; triển khai công tác quản lý vật tư nông nghiệp; thực hiện ký kết thỏa thuận hợp tác với Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây nguyên về phát triển giống cây trồng và chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực trồng trọt giai đoạn 2018-2025.


Tính đến nay, tổng diện tích hồ tiêu trên địa bàn tỉnh có 16.322 ha, năng suất đạt 36,5 tạ/ha. Sở Nông nghiệp và PTNT đã đề xuất định hướng phát triển sản xuất hồ tiêu duy trì khoảng 15.000 ha, tập trung tại các địa phương Chư Pưh, Chư Sê, Chư Prông, Ia Grai, Chư Pah, Đak Đoa, Mang Yang, Đức Cơ và thành phố Pleiku. Đồng thời, triển khai các giải pháp phát triển hồ tiêu theo hướng an toàn, bền vững.


Với cây cà phê, toàn tỉnh hiện có tổng diện tích khoảng 94.025 ha, năng suất đạt 26,7 tạ/ha. Hiện toàn tỉnh có 4.210 ha cà phê có trồng xen cây công nghiệp, cây ăn quả (tiêu, điều, sầu riêng, bơ, mít, xoài, chôm chôm...).


Tại Hội nghị, các đại biểu đã tham gia thảo luận về các giải pháp thúc đẩy sản xuất hồ tiêu bền vững, phát triển cây trồng xen trong vườn và phê trong thời gian tới để đạt được hiệu quả cao và đưa ra một số giải pháp, kiến nghị, đề xuất với ngành chuyên môn của tỉnh.


Cũng tại Hội nghị này, Sở Nông nghiệp và PTNT Gia Lai ký kết thỏa thuận hợp tác với Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây nguyên, về phát triển giống cây trồng và chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực trồng trọt giai đoạn 2018- 2025.


ĐĂNG LÂM


Theo nongnghiep.vn