Giống OM375 có nguồn gốc từ tổ hợp lai IR64 Saltol/OM7347/Jasmine 85.

* NGUỒN GỐC XUẤT XỨ

Giống OM375 có nguồn gốc từ tổ hợp lai IR64 Saltol/OM7347/Jasmine 85.

* ĐẶC TÍNH NÔNG SINH HỌC

Thời gian sinh trưởng 95-100 ngày (lúa cấy), 90-95 ngày (lúa sạ); chiều cao cây trung bình 90-95 cm, đẻ nhánh khá, dạng hình đẹp, độ cứng cây (cấp 1), số bông/m2: 300-320 bông, khối lượng 1.000 hạt: 25-26 gram.

Hạt gạo trắng, thon dài, cơm trắng, dẻo và thơm (cấp 2), tỷ lệ bạc bụng thấp, hàm lượng amylose 16-18%. Thích nghi rộng, chống chịu mặn 2-3‰.

Tiềm năng năng suất 6,0-8,0 tấn/ha.

* Uu điểm: Chống chịu tốt với bệnh đạo ôn, hạt gạo dài, ngon cơm, hàm lượng amylose 16-18%, mùi thơm nhẹ, chống chịu mặn 2-3‰.

* Yếu điểm: hơi nhiễm với rầy nâu.

LƯU Ý KỸ THUẬT:

Canh tác được các vụ trong năm và thích hợp cho các vùng sinh thái ở ĐBSCL. Khi đánh giá trên đồng ruộng giống OM375 chưa nhiễm rầy nâu, do đó cần chú ý thực hiện theo quy trình canh tác.