OM 8017 là giống lúa thuần được Viện lúa ĐBSCL tuyển chọn từ tổ hợp lai OM 5472/Jasmine 85. Đây là loại giống mới được chọn trong 10 giống lúa tốt nhất của Viện Lúa ĐBSCL năm 2012.

* NGUỒN GỐC XUẤT XỨ

OM 8017 là giống lúa thuần được Viện lúa ĐBSCL tuyển chọn từ tổ hợp lai OM 5472/Jasmine 85. Đây là loại giống mới được chọn trong 10 giống lúa tốt nhất của Viện Lúa ĐBSCL năm 2012.

OM 8017 được công nhận giống chính thức năm 2015 tại quyết định số 201/QĐ-TT-CLT ngày 09/06/2015

* ĐẶC TÍNH NÔNG SINH HỌC

Thời gian sinh trưởng miền Nam Trung Bộ và Tây Nguyên: vụ Đông Xuân 105 - 110 ngày, vụ Hè Thu 90 - 95 ngày; Nam Bộ: 90 -100 ngày.

Chiều cao cây 100 - 110 cm, chống đổ khá, đẻ nhánh khỏe, dạng hình đẹp, lá đòng thẳng, trỗ bông tập trung; bông to, chiều dài của bông 25 - 26 cm, hạt thon dài, khối lượng 1000 hạt 26 - 27 gam.

Chịu phèn và mặn khá, kháng rầy nâu và bệnh vàng lùn khá, chống chịu bệnh đạo ôn lá trung bình.

Năng suất đạt 65 - 70 tạ/ha, thâm canh tốt đạt 75 - 80 tạ/ha.

Chất lượng gạo khá, hạt gạo trong, cơm mềm.