OM 9582 là giống lúa thuần được Viện lúa ĐBSCL tuyển chọn từ tổ hợp lai OM 6976/OM5166. OM 9582 được công nhận giống chính thức năm 2019 tại quyết định số 695/QĐ-BNN – TT ngày 28/02/2019

          * NGUỒN GỐC XUẤT XỨ

OM 9582 là giống lúa thuần được Viện lúa ĐBSCL tuyển chọn từ tổ hợp lai OM 6976/OM5166.

OM 9582 được công nhận giống chính thức năm 2019 tại quyết định số 695/QĐ-BNN – TT ngày 28/02/2019

* ĐẶC TÍNH NÔNG SINH HỌC

- OM9582 là giống cảm ôn, ngắn ngày.

- Thời gian sinh trưởng 95 - 100 ngày.

- Chiều cao cây 100 - 110 cm, đẻ nhánh khỏe, cứng cây, dạng hình đẹp, lá đòng thẳng, trỗ bông tập trung; chiều dài bông 27 - 28 cm.

- Hạt thon dài, khối lượng 1000 hạt 25 - 26 gam.

- Chịu phèn khá, chịu mặn 2-3‰; nhiễm nhẹ bệnh đạo ôn và rầy nâu, phản ứng với bệnh vàng lùn trung bình.

- Năng suất trung bình đạt 70 - 75 tạ/ha, thâm canh tốt có thể đạt 80 - 90 tạ/ha.

- Hàm lượng Amylose trung bình 24- 25%, chất lượng gạo khá, hạt gạo trong, cơm mềm.

- Canh tác được các vụ trong năm, tiềm năng năng suất 6,0 – 8.0 tấn/ha