Giống lúa OM6976 có nguồn gốc từ tổ hợp lai IR68144/OM997//OM2718///OM2868, được công nhận giống chính thức 2011 tại Quyết định số: 71/QĐ-TT-CLT ngày 7/12/2011.

* NGUỒN GỐC XUẤT XỨ

Giống lúa OM6976 có nguồn gốc từ tổ hợp lai IR68144/OM997//OM2718///OM2868, được công nhận giống chính thức 2011 tại Quyết định số: 71/QĐ-TT-CLT ngày 7/12/2011.

 * ĐẶC TÍNH NÔNG SINH HỌC

- Thời gian sinh trưởng: Vùng ĐBSH và trung du Bắc bộ, vụ xuân 125-130 ngày; vụ mùa 100-105 ngày (nếu gieo sạ thời gian rút ngắn 3-5 ngày). Vùng Bắc Trung bộ thời gian rút ngắn 3-5 ngày so với khu vực đồng bằng sông Hồng. Tại Nam Trung bộ, vụ ĐX 105-110 ngày; HT 95-100 ngày. Các tỉnh ĐBSCL từ 95-100 ngày. 

- Chiều cao cây: 95-100cm, dạng hình đẹp, rất cứng cây, bông to chùm, đóng hạt dầy.

- Chống chịu rầy nâu và bệnh đạo ôn tốt, chống chịu bệnh vàng lá – lùn xoắn lá khá.

- Tiềm năng năng suất cao và ổn định trong cả 2 vụ đông xuân và hè thu. Vụ đông xuân: 9-10 tấn/ha, hè thu: 7,0-7,5tấn/ha.

- Trọng lượng 1.000 hạt: 25-26g.

- Hạt gạo trong, ít bạc bụng, cơm vẫn mềm khi nguội.

- Giống thuộc nhóm lúa bông to, thích nghi rộng cho cả 3 miền Bắc, Trung, Nam. 

 * LƯU Ý KỸ THUẬT:

Chân đất: Thích hợp trên nhiều loại đất, từ phù sa ngọt đến phèn nặng.

Thời vụ: Theo hướng dẫn của mỗi địa phương, có thể tham khảo lịch thời vụ sau:

Khu vực ĐBSH và trung du Bắc bộ: trà xuân muộn gieo từ 25/1-10/2, gieo mạ dày xúc hoặc mạ sân cấy tuổi mạ 3-3,5 lá (gieo mạ dược cấy tuổi mạ 4,0-4,5 lá); vụ mùa gieo trong tháng 6, cấy tuổi mạ từ 15-18 ngày.

Khu vực Bắc Trung bộ: vụ xuân gieo 25/1-5/2, tuổi mạ cấy 3-3,5 lá với mạ dày xúc (mạ dược cấy 4-4,5 lá), vụ hè thu gieo 1-20/5, cấy tuổi mạ 15-18 ngày.

Khu vực Nam Trung bộ: vụ đông xuân gieo sạ từ 10-20/1; vụ hè thu gieo sạ từ 25/5-10/6.

Mật độ cấy: 50-55 khóm/m2, cấy 2-3 dảnh/khóm, cấy nông tay (đối với miền Bắc).

Phân bón: Để đạt năng suất cao cần bón phân cân đối, tập trung, bón sớm và khuyến cáo sử dụng phân tổng hợp NPK bón lót và bón thúc. Lượng phân bón tùy theo từng loại đất, trên chân đất trung bình bón:

* Đối với phân tổng hợp NPK:

- Bón lót (trước khi bừa cấy): bón 560-700 kg/ha NPK (5:10:3) vụ xuân; bón 420-560 kg/ha vụ mùa, hè thu.

- Bón thúc lần 1 (khi lúa bén rễ hồi xanh): bón 360-380 kg/ha NPK (12:5:10) + 25-30 kg/ha urê, kết hợp làm cỏ sục bùn.

- Bón thúc lần 2 (khi lúa đứng cái): bón 60-80 kg/ha kali.

* Đối với phân đơn: 

Cách bón: Bón lót (trước khi bừa cấy) toàn bộ phân hữu cơ (hoặc phân vi sinh), phân lân + 40% phân đạm + 20% phân kali; bón thúc lần 1 (khi lúa bén rễ hồi xanh): 50% phân đạm + 30% phân kali; bón thúc lần 2 (khi lúa đứng cái) bón lượng phân còn lại.

Chăm sóc: Giữ đủ nước, tỉa dặm kịp thời, bón thúc sớm cho lúa đẻ sớm, đẻ tập trung, phát triển cân đối, có nhiều bông hữu hiệu, hạn chế sâu bệnh.

Phòng trừ sâu bệnh: Thường xuyên kiểm tra các loại sâu bệnh, phát hiện sớm và phòng trừ kịp thời theo hướng dẫn của cơ quan BVTVđịa phương.

Lưu ý:

- Không được bón đạm lai rai. Có thể sử dụng các loại phân tổng hợp NPK khác, bón theo hướng dẫn trên bao bì.

Để phát huy tiềm năng năng suất của giống

Loại phân

ĐVT

Vụ xuân

Vụ mùa, hè thu

1ha

1sào BB (360m2)

1 sào TB (500m2)

1ha

1 sào BB (360m2)

1 sào TB (500m2)

Phân hữu cơ

tấn

8

0,3

0,4

8

0,3

0,4

urê

kg

160-180

6-7

8-9

140-160

5-6

7-8

 lân

kg

350-400

13-15

18-20

350-400

13-15

18-20

kali

kg

100-120

4-5

5-6

115-135

4-6

6-7