Giống hoa cúc Kim cương đỏ do Viện Cây ăn quả miền Nam thu thập, tuyển chọn và nhân giống thành công bằng phương pháp nuôi cấy mô. Giống có nguồn gốc nhập nội từ Hà Lan. Thời gian thực hiện bắt đầu từ tháng 10 năm 2017 đến nay.


Giống hoa cúc Kim cương đỏ do Viện Cây ăn quả miền Nam thu thập, tuyển chọn và nhân giống thành công bằng phương pháp nuôi cấy mô. Giống có nguồn gốc nhập nội từ Hà Lan. Thời gian thực hiện bắt đầu từ tháng 10 năm 2017 đến nay.

 


  

Đặc điểm nổi bật của giống Kim cương đỏ là cây sinh trưởng rất khỏe, tán lá xanh đậm và dày, thời gian từ trồng đến khi ra hoa 70-75 ngày (trồng từ cây cấy mô 1 tháng tuổi), đường kính hoa từ 4,5- 5,8 cm.


Hoa kép với 2-3 vòng cánh ngoài màu đỏ tươi, hoa có tâm vàng sáng, độ bền tự nhiên của hoa là 20 ngày.


Giống Kim cương đỏ đang được giới thiệu sản xuất thử dạng hoa chậu tại các tỉnh có làng hoa truyền thống như tỉnh Long An, Tiền Giang, Cần Thơ, Trà Vinh, Bến Tre và Đồng Tháp


ThS. Lê Nguyễn Lan Thanh


Nguồn: sofri.org.vn