Giống lúa TL 6 là giống lúa thơm chọn tạo từ tổ hợp lai BT7 x KD18, nuôi cấy bao hạt phấn ở F1 tiếp tục chọn lọc đến F6 chọn ra được TL 6.

1. Nguồn gốc:

Tác giả:Nguyễn Trí Hoàn, Phùng Bá Tạo, Nguyễn Duy Bảo, Lê Hùng Lĩnh, Hồ Hữu Nhị, Nguyễn Thị Hằng và CTV-Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển lúa lai - Viện cây lương thực và cây thực phẩm.

 

Giống lúa TL 6 là giống lúa thơm chọn tạo từ tổ hợp lai BT7 x KD18, nuôi cấy bao hạt phấn ở F1 tiếp tục chọn lọc đến F6 chọn ra được TL 6.

 

TL 6 được Hội đồng KH Bộ NN&PTNT công nhận tạm thời theo QĐ số 215 /QĐ-TT-CLT ngày 02/10/2008.


2. Đặc điểm chính của giống:

TL6 Là giống lúa chịu thâm canh khá, chống chịu tốt với một số sâu bệnh hại chính như: bệnh Đạo ôn, khô vằn và bạc lá. Phẩm chất gạo ngon, thơm, cơm mềm, nhưng không dính. Gieo cấy được 2 vụ trong năm.

- Thời gian sinh trưởng : Vụ xuân 130 - 135 ngày.

                                        Vụ mùa 105 - 110 ngày.

- Cây cao 95 - 100 cm, đẻ nhánh trung bình đạt 5 - 7 bông hữu hiệu/ khóm.

- Tỷ lệ hạt chắc cao trên 90%, gạo trong, cơm dẻo, thơm nhưng không dính.

- Khả năng năng suất trên 8 tấn/ ha. Năng suất thực thu trên diện rộng đạt 55 - 65 tạ/ha. Khả năng thích ứng rộng.


3. Kỹ thuật canh tác

-Thời vụ:

            + Xuân muộn: Gieo mạ sau lập xuân 25/1 - 5/2. Cấy mạ non từ 2,5- 4 lá.

+ Mùa sớm:      Gieo mạ từ 1/6 - 5/6, cấy khi mạ được 15- 18 ngày tuổi.

+ Mùa trung:    Gieo mạ từ 10/6 - 20/6, cấy khi mạ được 15- 18 ngày tuổi.

- Mật độ cấy: 45 - 50 khóm/m2, mỗi khóm cấy 2 - 3 dảnh.

- Phân bón: cho 1 sào bắc bộ (360m2)

 Phân chuồng :          300 - 500 kg/ sào 

 Đạm Urê:                      7 - 9     kg/sào.

 Supe lân:                      15 - 20 kg/sào.

 Kalyclorua:                    7 - 8    kg/ sào.

- Cách bón:

                    + Bón lót           : Toàn bộ phân chuồng, phân lân và 40% Đạm.

                    + Bón thúc   : 50% Đạm + 40% Kaly, bón khi lúa bén rễ hồi xanh.                                              
  (Chú ý: vụ xuân khi trời ấm mới bón Đạm).

                    + Bón đón đòng: 10% Đạm + 60% Kaly còn lại khi lúa đứng cái.

- Chăm sóc:Chế độ chăm sóc và làm cỏ bình thường như các giống khác.


4. Địa chỉ liên hệ giống

Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển lúa lai – Thanh Trì, Hà Nội

ĐT: 04.336875583