Giống lúa ĐTM 14-258 do Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển nông nghiệp Đồng Tháp Mười – Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp miền Nam lai tạo, chọn lọc và nghiên cứu.


Giống lúa ĐTM 14-258 do Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển nông nghiệp Đồng Tháp Mười – Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp miền Nam lai tạo, chọn lọc và nghiên cứu.

 

Tổ hợp lai: (OM 5930/Dular) / AS996


- Thời gian sinh trưởng: 95 – 100 ngày.


- Dạng hình: (cấp 1), cứng cây.


- Chịu phèn (cấp 1 – 3).


- Phản ứng rầy nâu (cấp 5); Đạo ôn (cấp 7); Bạc lá (cấp 5).


- Tính thích nghi: rộng.


- Mùa vụ thích hợp: Đông Xuân, Hè Thu.


- Chất lượng gạo: Hạt thon dài, ít bạc bụng, mềm cơm.


- Năng suất trung bình: 65-70 tạ/ha (Đông Xuân) và 45-60 tạ (vụ Hè Thu). Giống có thể đạt năng suất 75 - 80 tạ/ha.


Đây là giống thuộc kiểu hình thâm canh, bản lá to, dầy, cứng cây, bông to, đóng thóc dầy.

 
  

 

Giống lúa ĐTM 14-258 đã có quyết định cấp bằng bảo hộ giống cây trồng mới số 45/QĐ-TT-VPBH của Cục Trồng trọt – Bộ Nông nghiệp & PTNT ngày 22 tháng 2 năm 2019. Đã được công nhận lưu hành giống cây trồng theo quyết định số 121/QĐ-TT-CLT của Cục trưởng Cục Trồng trọt – Bộ Nông nghiệp & PTNT ngày 17 tháng 6 năm 2020.


Nguồn: iasvn.org