Ngày 26/5/2019, Hội đồng Khoa học của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã thông qua việc công nhận chính thức giống lúa PY2 là giống quốc gia.


Ngày 26/5/2019, Hội đồng Khoa học của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã thông qua việc công nhận chính thức giống lúa PY2 là giống quốc gia.


Tại cuộc họp, ý kiến của các thành viên Hội đồng Khoa học của Bộ đã đánh giá rất cao kết quả của quá trình khảo nghiệm lúa PY2 ở các tỉnh Nam Trung bộ và Tây Nguyên. Đây là giống lúa thuần, ngắn ngày, chống chịu tốt với sâu bệnh hại chính, đảm bảo năng suất và chất lượng; đặc biệt là khả năng chống đổ ngã rất tốt. Ông Phan Quang Thựu, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ninh Thuận cho rằng, qua khảo nghiệm đã chứng minh được tính hiệu quả của giống lúa PY2, có nhiều ưu điểm vượt trội so với giống lúa khác. Nông dân các tỉnh Nam Trung bộ nói chung và tỉnh Ninh Thuận nói riêng đang cần giống lúa PY2.


Trước đó, ngày 10/5/2019, Bộ NN-PTNT có Quyết định số 1067/QĐ-BNN-TT về việc thành lập Hội đồng khoa học chuyên ngành xét công nhận chính thức giống lúa PY2, tham mưu cho Bộ trưởng xem xét hình thức và mức độ công nhận giống theo quy định. Hội đồng do PGS.TS Lê Vĩnh Thảo, Hội Giống cây trồng Việt Nam làm Chủ tịch;  cùng sự tham gia của các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực giống cây trồng tại các đơn vị như Cục Trồng trọt, Vụ khoa học và công nghệ, Trung tâm khuyến nông Quốc gia, Trung tâm Khảo kiểm nghiệm giống, sản phẩm cây trồng miền Trung, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Viện Di truyền Nông nghiệp và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ninh Thuận.

 


 


 

TS Trần Văn Mạnh, Giám đốc Trung tâm Khảo kiểm nghiệm giống, sản phẩm cây trồng miền Trung nhận xét: Trung tâm đã theo dõi sát quá trình Sản xuất thử nghiệm cho thấy, Viện Nghiên cứu Bông và Phát triển Nông nghiệp Nha Hố đã tiến hành bài bản, thử nghiệm rộng khắp các tỉnh Duyên hải miền Trung, Tây nguyên và Đồng bằng sông Cửu Long; giống PY2 cho năng suất cao và xứng đáng được công nhận PY2 là giống quốc gia để bà con nông dân có cơ hội mở rộng sản xuất


Cùng thống nhất cao với ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học, PGS.TS Lê Vĩnh Thảo thay mặt Hội đồng đã kết luận và thống nhất đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công nhận giống PY2 là giống cây trồng quốc gia.


Phòng KH&HTQT - Viện Nghiên cứu Bông và PTNN Nha Hố