Được Bộ Nông nghiệp và PTNT công nhận chính thức năm 2004.

 


  

Được Bộ Nông nghiệp và PTNT công nhận chính thức năm 2004.


Là giống được tuyển chọn từ cây sầu riêng trồng hạt tại Bến Tre. Giống có nhiều ưu điểm vượt trội: khối lượng quả 2,4-2,6kg, thịt quả vàng, rất mịn, mềm không xơ, không sượng, vị ngọt rất béo, tỉ lệ ăn được cao (28-29%), tỉ lệ hạt lép cao, dễ đậu quả, năng suất cao (80-100 kg/cây/năm). Giống có khả năng thích nghi rộng, diện tích được mở rộng ra các tỉnh Vĩnh Long, Cần Thơ và vùng ĐNB và Tây Nguyên.


Nguồn: sofri.org.vn