Thanh long Ruột tím hồng LĐ5 là giống lai, có nguồn gốc từ sự lai cổ điển giữa giống thanh long Ruột đỏ Long Định 1 và giống thanh long Ruột trắng Chợ Gạo...


Thanh long Ruột tím hồng LĐ5 là giống lai, có nguồn gốc từ sự lai cổ điển giữa giống thanh long Ruột đỏ Long Định 1 và giống thanh long Ruột trắng Chợ Gạo đã được Cục trồng trọt - Bộ Nông nghiệp và PTNT công nhận tạm thời là giống cây trồng mới cho sản xuất thử tại các tỉnh vùng Đông Nam bộ và Đồng bằng sông Cửu Long (QĐ số 242/QĐ-TT-CCN ngày 19/5/2011). Thanh long LĐ5 được cấp chứng nhận bảo hộ quyền tác giả theo Quyết định số 352/QĐ-BNN-TT ngày 27/02/2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT.


1. Nguồn gốc của giống


Thanh long Ruột tím hồng LĐ5 là giống lai, có nguồn gốc từ  sự lai cổ điển giữa giống thanh long Ruột đỏ Long Định 1 (làm mẹ) và giống thanh long Ruột trắng Chợ Gạo (làm bố). Quá trình tạo ra giống này bắt đầu từ sự chọn lọc qua đánh giá nhanh chất lượng quả 231 cá thể lai, sau đó tiến hành khảo nghiệm so sánh với mẹ, giống thanh long Ruột trắng Bình Thuận và mười dòng lai tuyển chọn khác về năng suất và chất lượng quả tại Tiền Giang, Long An và Bà Rịa-Vũng Tàu.

 


  

2. Một số đặc tính chính


- Thân cành: cây sinh trưởng khá mạnh, cành khá to, khoẻ, khả năng đâm cành trung bình.


- Hoa: cây cho hoa đầu tiên 8-9 tháng sau khi trồng, cây có khả năng ra hoa mạnh và gần như quanh năm, ít chịu ảnh hưởng bởi quang kỳ. Từ tháng 9 đến tháng 3 dương lịch (ngày ngắn), cây ra hoa ít (2-5 hoa/trụ) và từ tháng 4 đến tháng 8 dương lịch, cây ra hoa khá nhiều, mỗi tháng/đợt hoa (mỗi đợt 10-15 hoa/trụ). Hoa nở và tung phấn vào ban đêm từ 20 giờ đến gần 6 giờ sáng. Hoa thụ phấn tự nhiên để tạo quả. Thời gian từ nở hoa đến thu hoạch quả (chuyển màu đỏ hoàn toàn) từ 28-30 ngày như giống thanh long Ruột trắng.


- Quả: trọng lượng trung bình 313,3-379,3g/quả, vào mùa nghịch (tháng 11 đến tháng 1 dương lịch) trọng lượng quả có thể đạt đến 500g/quả. Dạng quả hình trứng đến trứng thuôn (tỉ lệ giữa dài quả/đường kính quả: 1,5-1,9), vỏ quả khi chín có màu đỏ khá đậm và bóng, vỏ dầy trung bình: 2,08-2,50mm và chưa thấy nứt quả khi quá chín; tai quả xanh, khá cứng; thịt quả chắc (0,71-1,15kg/cm2) và tỷ lệ ăn được cao (70,12-80,59%). Thịt quả màu tím hồng (không đậm màu) và khá ổn định trong 24 giờ, nước quả trung bình và có màu tím hồng trung bình - khá, cỡ hạt to trung bình - khá và vị ngọt chua thanh (TSS: 15,87-18,110brix; pH: 5,03, hàm lượng vitamin C: 17,61-18,67mg/100ml dịch quả; acid tổng số: 15,87-18,11g/100ml dịch quả).


- Năng suất:  Khá cao, trong vụ chính (tháng 4 đến tháng 9 dương lịch) đạt trung bình 10,34kg/trụ/vụ (cây 16 tháng tuổi) tại ba tỉnh Tiền Giang, Long An và Bà Rịa-Vũng Tàu. Trong vụ nghịch (tháng 10 đến tháng 1 dương lịch) đạt trung bình 2,73kg/trụ/vụ (cây 18 tháng tuổi) tại hai tỉnh Tiền Giang và Long An.


- Sâu và bệnh gây hại: Nhiễm trung bình kiến, bệnh bồ hóng và bệnh thán thư.


- Chăm sóc: Tương tự giống thanh long Ruột trắng Bình Thuận tuy nhiên do cây có khả năng cho năng suất cao nên chú ý tăng lượng phân bón hơn thanh long Ruột trắng.

 

    

Cây thanh long Ruột tím hồng LĐ5 16 tháng tuổi và Dạng cành thanh long Ruột tím hồng LĐ5

  

 

Nguồn: sofri.org.vn