Mới đây, Sở KH&CN tỉnh Hà Giang đã tổ chức Hội nghị nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu tuyển chọn, phát triển Cam Sành không hạt hoặc ít hạt và nâng cao năng suất, chất lượng cam Sành tại Hà...


Mới đây, Sở KH&CN tỉnh Hà Giang đã tổ chức Hội nghị nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu tuyển chọn, phát triển Cam Sành không hạt hoặc ít hạt và nâng cao năng suất, chất lượng cam Sành tại Hà Giang”.

 


  

Dự Hội nghị, có đồng chí Vũ Văn Vương - Phó giám đốc Sở KH&CN - Chủ tịch Hội đồng, chủ trì hội nghị; đại diện một số sở, ban, ngành là thành viên trong Hội đồng nghiệm thu cấp tỉnh; đại diện một số phòng chuyên môn của Sở KH&CN; cùng đơn vị thực hiện đề tài là Viện Nghiên cứu Rau quả, PGS.TS Nguyễn Quốc Hùng chủ nhiệm đề tài và các thành viên trong Ban chủ nhiệm đề tài.


Đề tài được UBND tỉnh ra Quyết định triển khai thực hiện từ tháng 11/2018 đến hết tháng 5/2019. Sau thời gian thực hiện các nội dung cơ bản của đề tài, Ban chủ nhiệm đề tài đã đạt được mục tiêu ban đầu đề ra: tuyển chọn, nhân nhanh được giống cam Sành không hạt hoặc ít hạt, tiềm năng năng suất cao, chất lượng tốt; xây dựng mô hình khảo nghiệm các dòng/ giống Cam Sành ít hạt được nhân từ các giống cam Sành ít hạt đã tuyển chọn; hoàn thiện quy trình kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất, chất lượng Cam Sành tại Hà Giang...


Tại Hội nghị, các thành viên Hội đồng đánh giá cao kết quả nghiên cứu của Ban chủ nhiệm đề tài, đề tài đã đạt được các mục tiêu đề ra, thực hiện đầy đủ các nội dung với phương pháp nghiên cứu khoa học, logic… Tuy nhiên, để nhân rộng, cần giao cho phòng Nông nghiệp huyện Bắc Quang theo dõi tính ổn định của mô hình; đồng thời giao kết quả nghiên cứu của đề tài cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhân rộng, Hội đồng nhất trí nghiệm thu đề tài đạt loại Khá.


Nguồn: favri.org.vn