Theo Sở NN&PTNT Hà Nội, vụ đông 2020, thành phố phấn đấu mở rộng diện tích gieo trồng cây vụ đông đạt 45.000ha, tăng gần 13.000ha so với kế hoạch. Trong đó, Hà Nội xác định 5 nhóm cây trồng vụ đông sẽ tăng diện tích lớn là: Đậu tương, lạc, khoai lang, hoa cây cảnh và rau các loại.

Theo Sở NN&PTNT Hà Nội, vụ đông 2020, thành phố phấn đấu mở rộng diện tích gieo trồng cây vụ đông đạt 45.000ha, tăng gần 13.000ha so với kế hoạch. Trong đó, Hà Nội xác định 5 nhóm cây trồng vụ đông sẽ tăng diện tích lớn là: Đậu tương, lạc, khoai lang, hoa cây cảnh và rau các loại. 

Ngoài chú trọng sử dụng cơ cấu giống ngắn ngày, chất lượng cao là chủ lực, các địa phương đồng thời duy trì và phát triển vùng cây trồng truyền thống, có giá trị kinh tế cao và có thị trường tiêu thụ tốt. Cùng với đó, các địa phương áp dụng biện pháp làm đất tối thiểu, trồng gối đối với cây ưa ấm; sử dụng giống ngắn ngày để bảo đảm khung thời vụ thích hợp cho từng loại cây trồng…

Để bảo đảm mục tiêu gieo trồng vụ đông 2020, Sở NN&PTNT đã đề ra 3 nhóm giải pháp chủ yếu là: Chủ động tưới tiêu hợp lý; có chính sách hỗ trợ xây dựng và duy trì các mô hình tiến bộ kỹ thuật mới; hỗ trợ khâu bảo quản, chế biến, nâng cao giá trị các sản phẩm chủ lực cho nông dân…