Ngày 28/5 tại trụ sở Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (VAAS) - Thanh Trì - Hà Nội, Đảng bộ Viện tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 BCH TW ...
Ngày 28/5 tại trụ sở Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (VAAS) - Thanh Trì - Hà Nội, Đảng bộ Viện tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 BCH TW Đảng (Khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” Đồng chí Vũ Mạnh Hải - Phó Bí thư Đảng uỷ Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam trình bày mục đích, nội dung Nghị quyết TW4. Tham gia học tập gồm lãnh đạo các đơn vị trực thuộc VAAS, đảng viên thuộc khối cơ quan VAAS. Đồng chí Vũ Mạnh Hải cho rằng học tập Nghị quyết Trung ương 4 không chỉ học tập trong thời gian ngắn, mang tính nhiệm kỳ mà phải coi đây là một nội dung sâu sắc cần được bàn bạc, quán triệt lâu dài trong từng đảng bộ, cơ quan, đơn vị thành viên… Đồng chí Vũ Mạnh Hải dẫn ra một số câu chuyện minh chứng cho việc một bộ phận đảng viên hiện nay đang tha hóa về đạo đức, lợi dụng chức vụ để tham nhũng, gây mất đoàn kết. “Đó là hậu quả của công tác cán bộ không tốt”.Về phía các cán bộ, nhân viên VAAS phải đã đề ra một kế hoạch tương đối rõ ràng để thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4. Mục đích đề ra là phải tạo được chuyển biến rõ rệt, khắc phục được những hạn chế trong xây dựng Đảng; xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và vai trò tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp. Các cấp ủy, tổ chức Đảng từng đơn vị phải thường xuyên, tự giác xem xét, nhìn lại mình để phát huy ưu điểm, sửa chữa khuyết điểm, không chờ đến khi tổ chức hội nghị kiểm điểm. Đồng chí Vũ Mạnh Hải đề cao việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình. Các cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị và mỗi cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Tổng công ty bám sát nội dung Nghị quyết Trung ương 4 đã nêu để thực hiện kiểm điểm tự phê bình và phê bình. Cụ thể 3 nội dung: Về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; việc thực hiện Quy định về những điều đảng viên không được làm; trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng và từng đảng viên, của người đứng đầu về tình trạng cán bộ, đảng viên suy thoái. Những hạn chế, yếu kém trong công tác cán bộ, nhất là trong quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, bổ nhiệm, đề bạt, luân chuyển, bố trí cán bộ; tình trạng một số trường hợp bố trí cán bộ không đúng, ảnh hưởng đến uy tín cơ quan lãnh đạo, cơ quan quản lý, sự phát triển của từng đơn vị. Những hạn chế, khuyết điểm trong thực hiện nguyên tắc “tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách”; quyền hạn và trách nhiệm cá nhân trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, đặc biệt là của người đứng đầu. Đồng chí Nguyễn Văn Bộ - Bí thư Đảng bộ VAAS đã chỉ ra những việc cần làm ngay: VAAS sẽ chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đảng bộ; thực hiện nguyên tắc tự phê bình và phê bình, nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ do cấp ủy và lãnh đạo đơn vị giao đi đôi với nâng cao năng lực, lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy trong toàn Đảng bộ. Đồng thời, VAAS thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.