Vừa qua, Công đoàn Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm (Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam) tổ chức Hội nghị Đại biểu giữa nhiệm kỳ 2011-2013. Tham dự Hội nghị có Bà Phạm Bích Hiên - Ủy viên ban ...
Vừa qua, Công đoàn Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm (Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam) tổ chức Hội nghị Đại biểu giữa nhiệm kỳ 2011-2013. Tham dự Hội nghị có Bà Phạm Bích Hiên - Ủy viên ban thường vụ, Trưởng Ban Nữ công Công đoàn Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (VAAS); Bà Võ Ngọc Ánh - Chuyên viên Văn phòng Công đoàn VAAS; Ban Giám đốc Viện và 82 đại biểu đại diện cho 287 đoàn viên công đoàn Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm. Thay mặt BCH Công đoàn Viện, Ông Nguyễn Văn Tăng - Chủ tịch Công đoàn Báo cáo Tổng kết phong trào CBCNVC-lao động; Hoạt động Công đoàn Viện Cây lương thực - Cây thực phẩm nửa nhiệm kỳ 2011-2013 và đề ra phương hướng hoạt động của Công đoàn Viện trong thời gian tới. Hội nghị nghiêm túc đánh giá kết quả hoạt động trong thời gian qua: Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy, Ban Giám đốc, Ban chấp hành Công đoàn Viện đã làm tốt công tác quản lý, tổ chức các phong trào thi đua lập thành tích trong hoạt động nghiên cứu, văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao, cũng như chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng của CBCNVC-lao động; Thực hiện tốt công tác tuyên truyền giáo dục, chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thăm hỏi động viên kịp thời, quan tâm giúp đỡ các công đoàn viên gặp hoàn cảnh khó khăn; Tạo điều kiện cho đoàn viên công đoàn phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Bên cạnh những kết quả đạt được còn một số hạn chế cần khắc phục như: Công tác giáo dục chính trị tư tưởng có lúc chưa kịp thời, sâu sát; phong trào thi đua đôi khi còn mang tính hình thức; việc tham mưu đề xuất biện pháp quản lý nội bộ, tìm việc làm và tăng nguồn thu để nâng cao đời sống cho CBCNVC-lao động chưa đạt được kết quả như mong muốn. Phát biểu tại Hội nghị, Bà Phạm Bích Hiên đánh giá cao kết quả của tập thể Công đoàn Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm trong thời gian qua: Mặc dù các đơn vị trực thuộc đóng trên các địa bàn cách xa nhau nhưng công tác tổ chức và điều hành các hoạt động của Viện đã đi vào nề nếp, cơ sở vật chất ngày một củng cố và tăng cường, điều kiện và phương tiện làm việc được cải thiện, CBCNVC-lao động luôn chủ động sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Ngoài những thành tích đã đạt được, Ban chấp hành Công đoàn Viện cần quan tâm hơn nữa trong công tác thi đua khen thưởng, khuyến khích công đoàn viên đăng ký các giải thưởng cao để kịp thời khích lệ, động viên trong phong trào thi đua nghiên cứu cũng như chuyển giao tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất. Hội nghị đã thống nhất phương hướng bổ sung vào Nghị quyết Đại hội Công đoàn lần thứ II nhiệm kỳ 2011-2013 đã đề ra, trên cơ sở đó xây dựng tổ chức Công đoàn Viện vững mạnh. Hội nghị đã bầu ra 8 đại biểu xuất sắc đại diện cho Công đoàn Viện Cây lương thực và CTP tham dự Đại hội Công đoàn Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam lần thứ II nhiệm kỳ 2012 -2017.