Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (VAAS) tổ chức Hội nghị tập huấn về công tác Tổ chức cán bộ tại Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Bắc Trung Bộ, TP Vinh, tỉnh Nghệ An.

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (VAAS) tổ chức Hội nghị tập huấn về công tác Tổ chức cán bộ tại Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Bắc Trung Bộ, TP Vinh, tỉnh Nghệ An.

 Về dự Hội nghị gồm có 80 đại biểu đại diện lãnh đạo đơn vị, lãnh đạo phòng Tổ chức - Hành chính và chuyên viên làm công tác tổ chức cán bộ của 18 đơn vị thành viên, VAAS.

 

Hội nghị tập huấn một số vấn đề như: Tuyển dụng và bổ nhiệm ngạch viên chức; quy hoạch cán bộ; bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm cán bộ; điều động, luân chuyển cán bộ; thành lập tổ chức lại, giải thể đơn vị; công tác xuất cảnh, gia hạn, chuyển trả đối với viên chức ở nước ngoài; công tác nâng lương, nâng ngạch; nghỉ hưu, đánh gia viên chức.

 Hội nghị đã trao đổi, thảo luận và giải đáp nhiều ý kiến còn vướng mắc trong công tác Tổ chức cán bộ.

 

Kết thúc Hội nghị thay mặt cho lãnh đạo Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam: đồng chí Nguyễn Văn Tạo, Phó Giám đốc VAAS đã đánh giá cao sự quan tâm đến công tác Tổ chức cán bộ của Lãnh đạo các đơn vị. Công tác chuẩn bị chu đáo của Ban Tổ chức cán bộ cùng sự tiếp đón và giúp đỡ nhiệt tình của Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Bắc Trung Bộ góp phần cho Hội nghị thành công, hiệu quả công tác tốt.