Ngày 26 tháng 08 năm 2020, UBND huyện Tiên Yên Quảng Ninh, đã tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển nông nghiệp năm 2015-2020 và kế hoạch phát triển giai đoạn 2021-2025.

Phát biểu của PGS.TS. Đào Thế Anh, Phó Giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam tại hội nghị

 

Ngày 26 tháng 08 năm 2020, UBND huyện Tiên Yên Quảng Ninh, đã tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển nông nghiệp năm 2015-2020 và kế hoạch phát triển giai đoạn 2021-2025. Đến dự hội nghị có Ông Ngô Tất Thắng, Phó Giám đốc sở NN và PTNT tỉnh Quảng Ninh, ông Hà Hải Dương, Bí thư huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện Tiên Yên, cùng với các Phó chủ tịch, Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng các phòng ban của huyện và đại diện một số xã thuộc huyện Tiên Yên. Về phía Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam có PGS.TS. Đào Thế Anh, Phó Giám đốc, đại diện Viện Khoa học Nông nghiệp tham dự để chia sẻ kinh nghiệm và thảo luận triển vọng hợp tác giữa huyện Tiên Yên với Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam.

 

Phát biểu tại Hội nghị, ông Hà Hải Dương đã nêu bật được những thành tựu mà huyện Tiên Yên đã đạt được trong phát triển nông nghiệp và nông thôn huyện. Tuy nhiên, kết quả vẫn còn những hạn chế nhất định đòi hỏi phải có những giải pháp cấp bách có tính đột phá để đảm bảo phát triển nhanh và bền vững tương xứng với tiềm năng của huyện Tiên Yên. Đặc biệt yêu cầu các đơn vị có liên quan  cần thúc đẩy hoàn thiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp và nông thôn của huyện Tiên Yên giai đoạn 2021-2025. Ông Ngô Tất Thắng cũng cho rằng phát triển nông nghiệp cần gắn bó chặt chẽ với hoạt động phát triển nông thôn, đặc biệt là cần thúc đẩy các chương trình phát triển làng văn hoá du lịch tại huyện Tiên Yên, phát triển kinh tế xã hội, văn hoá và bảo vệ môi trường góp phần nâng cao thu nhập cho người dân ở khu vực nông thôn.

 

PGS.TS. Đào Thế Anh cho rằng chiến lược tái cơ cấu nông nghiệp gắn với sản phẩm OCOP và phát triển du lịch sinh thái-văn hoá là lựa chọn đúng đắn của Tiên yên và việc phát triển các sản phẩm nông nghiệp OCOP phải gắn với xây dựng và phát triển các chuỗi giá trị, phát triển thương hiệu, nông nghiệp sinh thái, đảm bảo an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường. Ngoài ra, nhiều xã ở Quảng Ninh đã đạt được chuẩn nông thôn mới và việc có các các định hướng phát triển nông thôn trong thời gian tới là hết sức quan trọng. Việc phát triển các mô hình làng thông minh gắn với các làng văn hoá du lịch kiểu mẫu của huyện Tiên Yên là cần thiết để phát triển bền vững. Trong khuôn khổ hợp tác giữa Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam và tỉnh Quảng ninh về phát triển các chuỗi giá trị OCOP, Viện sẽ hỗ trợ huyện Tiên Yên một số vấn đề hợp tác cụ thể như phát triển bền vững các chuỗi giá trị gà Tiên Yên, gạo Japonica, tôm Tiên yên và xây dựng Đề án phát triển làng thông minh tại huyện Tiên Yên giai đoạn 2021-2025 và tầm nhìn đến năm 2030. Các mô hình làng sản xuất thông minh hay làng văn hoá du lịch thông minh sẽ được xây dựng thử nghiệm nhằm phục vụ cho chương trình Nông thôn mới nâng cao đến 2030. Đây là những hoạt động sẽ góp phần quan trọng vào việc phát triển bền vững kinh tế nông nghiệp và nông thôn huyện Tiên Yên trong thời gian tới.

 

TS. Hoàng Thanh Tùng