Ngày 02 tháng 12, Viện Bảo vệ thực vật đã phối hợp với Viện Hàn lâm Khoa học Nông nghiệp Trung Quốc...


Ngày 02 tháng 12, Viện Bảo vệ thực vật đã phối hợp với Viện Hàn lâm Khoa học Nông nghiệp Trung Quốc; Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam; Cục Bảo vệ thực vật; Học viện Nông nghiệp Việt Nam; Trung tâm Bảo vệ thực vật phía Bắc; Đại học Nông lâm Bắc Giang; Viện Nghiên cứu Ngô; Trung tâm kiểm dịch sau nhập khẩu 1….;7 Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật ở một số tỉnh phía Bắc tổ chức Hội thảo “Dự báo và quản lý côn trùng ngoại lai gây hại”. Hội thảo nhằm mục đích chia sẻ thông tin và trình bày một số kết quả nghiên cứu về côn trùng hại cây trồng, phương pháp dự báo các loài ngoại lai và biện pháp phòng chống.

 


 

Tại hội thảo, các nhà khoa học, cơ quan nghiên cứu, chuyên gia hàng đầu trong nước và chuyên gia đến từ Viện Hàn lâm Khoa học Nông nghiệp Trung Quốc đã chia sẻ về tình hình quản lý sâu hại nói chung, sự xuất hiện và quản lý sâu keo mùa thu và phương pháp dự báo các loài sinh vật ngoại lai.


Trong buổi Hội thảo TS. Nguyễn Thị Thủy cũng trình bày “Sự xuất hiện và phân bố của sâu keo mùa thu hại ngô ở Việt Nam” và TS. Wang Zheng: “Sự xuất hiện và quản lý sâu keo mùa thu ở Trung Quốc”, hướng dẫn các biện pháp phòng, trừ sâu keo mùa thu không để lây lan trên diện rộng.


Phòng Khoa học và HTQT - Viện Bảo vệ thực vật


Nguồn: https://ppri.org.vn