Ngày 05/6/2018, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam phối hợp với CIRAD (Pháp) đã tổ chức thành công Hội thảo khoa học thường niên của Liên minh nghiên cứu MALICA tại Hà nội, với sự tham gia của hơn 10 cơ quan đối tác nghiên cứu quốc tế và trong nước, cùng đông đảo các chuyên gia, nhà nghiên cứu trong lĩnh vực nông nghiệp.

Ngày 05/6/2018, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam phối hợp với CIRAD (Pháp) đã tổ chức thành công Hội thảo khoa học thường niên của Liên minh nghiên cứu MALICA tại Hà nội, với sự tham gia của hơn 10 cơ quan đối tác nghiên cứu quốc tế và trong nước, cùng đông đảo các chuyên gia, nhà nghiên cứu trong lĩnh vực nông nghiệp. Báo cáo kết quả nghiên cứu tập trung vào ba lĩnh vực ưu tiên đã được xác định: 1. Những chuyển đổi trong hệ thống nông nghiệp liên quan tới hệ thống thực phẩm ở các đô thị và biến động thị trường; 2. Tái cơ cấu thị trường và phát triển các tiêu chuẩn kiểm định chất lượng liên quan tới các mô hình tiêu thụ tại các đô thị và hội nhập thương mại; 3. Đánh giá tác động và các phương pháp triển vọng nhằm hỗ trợ những đổi mới trong chính sách công và các hoạt động tập thể hướng đến hệ thống thực phẩm bền vững.

 

Khai mạc hội thảo, TS. Đào Thế Anh, Phó GĐ Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, Chủ tịch Liên minh Liên kết Nông nghiệp và Thị trường ở Châu Á (MALICA), đã phát biểu về mục tiêu nghiên cứu của dự án trong năm 2017-2018 và giới thiệu chương trình hội thảo tổng kết hoạt động nghiên cứu của nhóm. Xuất phát từ yêu cầu hội nhập kinh tế đòi hỏi cần có sự liên kết và đổi mới trong quản lý chuỗi giá trị nông sản thông qua các hoạt động tập thể, các báo cáo đã tập trung chỉ ra một số phương pháp được sử dụng trong phát triển chuỗi giá trị ở Việt Nam và vai trò của các hiệp hội và hợp tác xã (HTX) trong việc xây dựng chuỗi giá trị nông sản chất lượng cao. Nghiên cứu của FAVRI và CIRAD đã đề cập đến vấn đề bất cập trong quản lý HTX NN kiểu mới hướng thị trường và đề xuất các giải pháp.

 

Nhận thức của người tiêu dùng về an toàn thực phẩm cũng là vấn đề được quan tâm tại hội thảo lần này. Theo đó, nhóm nghiên cứu CIRAD kết hợp cùng Trung tâm nghiên cứu và phát triển hệ thống nông nghiệp (CASRAD) và Đại học quốc gia Lào đã thực hiện khảo sát về lựa chọn của người tiêu dùng đối với các thực phẩm an toàn/thực phẩm chức năng tại Myanmar, Lào và Việt Nam. Ngoài ra, việc hệ thống hóa các quy định, thể chế về tiêu chuẩn an toàn thực phẩm ở Việt Nam vẫn bộc lộ nhiều thiếu sót, đòi hỏi sự tham gia của các bên, đặc biệt ở khu vực kinh tế tư nhân, chủ động đóng góp xây dựng và hoàn thiện cơ chế pháp lý rõ ràng, minh bạch.

 

Tiếp đó, Viện nghiên cứu Nông lâm nghiệp quốc gia Lào đã chia sẻ những kinh nghiệm khai thác và nâng cao giá trị kinh tế của cây chè, tập trung vào vấn đề quy hoạch, sản xuất và tiếp cận thị trường. Các báo cáo cũng đem đến những góc nhìn mới như nâng cao thương hiệu gạo Việt thông qua phương pháp tích hợp từ hệ gen cây lúa cho tới khâu thị trường tiêu thụ. Các vấn đề về quản trị rủi ro trong chuỗi giá trị nông sản chăn nuôi như sữa và thịt lợn hướng tới phát triển bền vững cũng được phân tích trong các bài báo cáo.

 

Kết thúc hội thảo, các đối tác đến từ tổ chức hợp tác phát triển quốc tế Socodevi (Canada), Đại sứ quán Pháp và trường Đại học Queensland (Úc) đã trình bày quan điểm về những vấn đề mấu chốt xuyên suốt trong hội thảo. Bà Gaby Breton, đồng giám đốc dự án của Socodevi tại Việt Nam, cho rằng hiện nay vai trò của các HTX ở Việt Nam vẫn còn mờ nhạt, các chương trình hỗ trợ của chính phủ còn nhiều bất cập dẫn đến giá trị gia tăng còn thấp. Chính vì vậy, các HTX cần đẩy mạnh liên kết giữa các thành viên cũng như giữa các HTX với nhau nhằm xây dựng sức mạnh tập thể, đáp ứng được những yêu cầu hội nhập. Theo ông Alexandre Bouchot (Tham tán Nông nghiệp, Đại sứ quán Pháp), việc xây dựng chuỗi giá trị cho các nông sản chất lượng cao, đặc biệt là các chỉ dẫn địa lý, ở Việt Nam cần được chú trọng hơn nữa. Để định hướng nông sản phát triển bền vững cần có sự tham gia tích cực và chủ động của tất cả các bên liên quan trong chuỗi giá trị nhằm thiết lập một cơ chế chính sách đổi mới, toàn diện.