Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung bộ phối hợp với Trung tâm Nông nghiệp Quốc tế Úc (ACIAR) tổ chức...


Ngày 22/3/2019, hưởng ứng Tuần lễ nước Quốc tế Việt Nam - VACI 2019 diễn ra từ ngày 22 - 25/3/2019, tại Trung tâm Hội nghị quốc tế Almaz, Khu đô thị Vinhomes Riverside, Long Biên, Hà Nội do Bộ Tài Nguyên và Môi trường tổ chức. Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung bộ phối hợp với Trung tâm Nông nghiệp Quốc tế Úc (ACIAR) tổ chức hội thảo “Quản lý tổng hợp nguồn nước, đất và dinh dưỡng cho các hệ thống nông trại bền vững vùng Duyên hải Nam Trung bộ Việt Nam và Úc”.


Thành phần tham dự: 60 đại biểu đại diện Bộ Nông nghiệp và PTNT, Bộ Tài nguyên và Môi trường; Trung tâm Nông nghiệp Quốc tế Úc (ACIAR); Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam; Trường Đại học Murdoch - liên bang Úc, Trường Đại học Flinders - liên bang Úc; Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh Bình Định, Quảng Nam, Ninh Thuận cùng các nhà nghiên cứu chính sách, các chuyên gia nông nghiệp độc lập của Việt Nam, các nhà khoa học và nhà quản lý về đất và nước từ các nước Mỹ, Nhật, Hàn Quốc… cùng các cơ quan Thông tấn báo chí.


Các đại biểu đã nghe 12 báo cáo khoa học của dự án bao gồm các lĩnh vực quản lý tổng hợp đất, nước tưới và dinh dưỡng cho cây trồng trên đất cát, bản đồ hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp và các kịch bản đến năm 2030, bản đồ nguồn tài nguyên nước ngầm vùng Duyên hải Nam Trung bộ và các kịch bản sử dụng nguồn nước, các giải pháp ứng dụng công nghệ tưới vào thực tiễn sản xuất trên đất cát theo hướng sử dụng tài nguyên bền vững và nâng cao thu nhập của nông hộ, các chính sách cần có để quản lý nguồn tài nguyên nước vùng DH Nam Trung bộ,… Sau đó, các đại  biểu đã kiến nghị và đề xuất những giải pháp, chính sách nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn tài nguyên nước, nhất là nước ngầm trong bối cảnh ngày càng thiếu hụt do việc lạm dụng khai thác và xu hướng biến đổi khí hậu cực đoan hiện nay.Một số hình ảnh hội thảo