Cây Na là loại cây trồng có giá trị kinh tế cao và trồng được ở các điều kiện địa hình khó khăn khác nhau. Sâu và nhện hại luôn là đối tượng gây hại...


Cây Na là loại cây trồng có giá trị kinh tế cao và trồng được ở các điều kiện địa hình khó khăn khác nhau. Sâu và nhện hại luôn là đối tượng gây hại và ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng quả Na, tuy nhiên các nghiên cứu cơ bản và ứng dụng đến nay vẫn chưa được quan tâm. Trước tình hình đó, đoàn cán bộ của Viện Bảo vệ thực vật đã thu mẫu và giám định thành phần sâu và nhện hại Na ở La Hiên - Võ Nhai - Thái Nguyên. Kết hợp giữa điều tra thực địa và giám định tại phòng thí nghiệm của Viện. Bước đầu đã ghi nhận được các kết quả sau:


1. Kết quả điều tra sinh vật hại cây Na


Đã xác định được 9 loài sâu hại trên cây Na tại Võ Nhai, Thái Nguyên. Trong 9 loài thu được tại thời điểm điều tra có 3 loài sâu hại quan trọng với tần suất xuất hiện >50% là nhện đỏ cà phê Olygonychus coffeae, bọ phấn trắng Aleurocanthus citriperdus và bọ trĩ Thrips sp. Các loài còn lại đều có tần suất xuất hiện dưới 25% (bảng 1).


Bảng 1. Thành phần sâu hại na đã phát hiện ở Thái Nguyên, năm 2019


TT

Tên tiếng Việt

Tên khoa học

Độ

bắt gặp

Bộ phận

bị hại

Bộ cánh đều - Homoptera

Họ Membracidae

1

Rầy sừng

Tricentrus sp.

-

Thân, lá

Họ Aleurodidae

2

Bọ phấn trắng

Aleurocanthus citriperdus Quaintance and Baker.

+++

Búp non, lá

Họ Pseudococcidae

3

Rệp sáp giả cam

Planococcus citri (Risso)

+

thân, quả

Họ Margarodidae

4

Rệp sáp bông Ai Cập

Icerya aegyptiaca (Douglas)

-

Lá, thân, quả

Họ Pentatomidae

5

Bọ xít vằn

Erthesina fullo Thunberg

-

Bộ cánh tơ - Thysanoptera

Họ Phloeothripidae

6

Bọ trĩ

Thrips sp.

+++

Quả, búp non

7

Sâu cuốn lá

Archips micaceanus (Walk.)

-

Lá non

Bộ hai cánh - Diptera

Họ Tephritidae

8

Ruồi đục quả phương đông

Bactrocera dorsalis Hendel

+

Quả

Bộ ve bét - Acari

Họ Tetranychidae

9

Nhện đỏ cà phê

Olygonychus coffeae Nietner

+++

Lá bánh tẻ, lá già


                       Ghi chú:          -  :Tần suất xuất hiện < 5%

                     

                                             + :Tần suất xuất hiện 5-25%


                                             ++:Tần suất xuất hiện 26-50%


                                             +++: Tần suất xuất hiện > 50%


Qua kết quả điều tra cho thấy bọ trĩ  là nguyên nhân chính gây ra bệnh “mèo cào”; “ma cào” trên quả (tên địa phương thường gọi). Đặc biệt thời điểm cây Na mới ra lộc, bọ trĩ gây hại làm cho lá non, búp non chùn lại và rụng do vậy cần phải phòng trừ sớm ở thời điểm đầu tháng 4 hàng năm khi cây na mới ra lộc. Nếu không phòng trừ giai đoạn này bọ trĩ sẽ gia tăng mật độ và gây hại trên hoa, quả gây ra hiện tượng trên. Bên cạnh đó khi Na thụ phấn được khoảng 30 ngày cần theo dõi thường xuyên mật độ bọ phấn (tháng 5) để có biện pháp phòng chống kịp thời, đây là thời điểm bọ phấn phát triển mạnh cho đến cuối vụ Na.


2. Biện pháp phòng chống


2.1. Biện pháp phòng chống bọ phấn trắng và bọ trĩ


Tại thời điểm điều tra 31/7/2019 mật độ bọ phấn trên 85 con/ lá, bọ trĩ 5-10 con/ búp. Do vậy, tại những vườn na quả còn nhỏ cách thời gian thu hoạch từ 30 ngày trở lên tiến hành phòng trừ bằng thuốc Checsusa 500WP (hoạt chất Acetamiprid 100g/kg (100g/l) + Chlorpyrifos ethyl 400g/kg) (550g/l) (1 gói 100g/ 5 bình 16-20 lít) hoặc Actara 25WG (hoạt chất. Thiamethoxam) (1 gói 1g/ bình 8 lít), phun kép 2 lần, lần 2 cách lần 1 khoảng 7 ngày.


2.2. Biện pháp phòng trừ nhện đỏ


Tại thời điểm điều tra 31/7/2019 mật độ nhện đỏ 10-15 con/ lá, tương tự như phòng trừ bọ phấn tại những vườn na quả còn nhỏ cách thời gian thu hoạch từ 30 ngày trở lên tiến hành phòng trừ bằng thuốc Comite 73EC (hoạt chất Propargite) (12-15ml/ bình 8 lít) hoặc thuốc Ortus 5 SC (hoạt chất Fenpyroximate) (1 gói 12ml/ bình 8 lít).


2.3. Kiến nghị


Chi cục Trồng trọt và BVTV cần tiến hành điều tra định kỳ về mật độ bọ trĩ trên cây Na thời kỳ na ra lộc đầu tháng 4, bọ phấn trong tháng 5, để có kế hoạch chỉ đạo việc áp dụng các biện pháp phòng chống kịp thời và hiệu quả.


Viện BVTV


Nguồn: ppri.org.vn