Ngày 31/07/2019, đoàn cán bộ của Viện Bảo vệ thực vật đã thu mẫu và phân tích, giám định thành phần sâu bệnh hại na, đặc biệt là hiện tượng...


Ngày 31/07/2019 đoàn cán bộ của Viện Bảo vệ thực vật đã thu mẫu và phân tích, giám định thành phần sâu bệnh hại na, đặc biệt là hiện tượng héo lá chết cây Na ở địa phương. Kết hợp giữa điều tra thực địa và phân tích tại phòng thí nghiệm của Viện. Bước đầu đã ghi nhận được các kết quả sau: 


1.1. Hiện trạng vườn cây Na


Kết quả điều tra sơ bộ tại các vườn Na tại khu vực trên cho thấy cây Na có biểu hiện vàng lá, cây kém phát triển, một số cây đã bị chết khô. Kiểm tra phần xung quanh phần thân sát gốc của cây Na bị vàng, héo lá, khô cành cho thấy phần vỏ thân bị thối đen, phần mạch gỗ tiếp giáp phần vỏ có màu nâu tối. Các cây Na trồng trên vùng đất trũng có tỷ lệ cây bị bệnh cao hơn so với các cây được trồng trên vùng đất cao (chân núi).


1.2. Các triệu chứng gây hại cây Na đã thu thập


Tổng số mẫu thu thập và giám định gồm 6 mẫu với thông tin chi tiết của các mẫu như sau:


+ Mẫu số 1: Cây vàng lá, phát triển kém, phần gốc thân sát mặt đất bị thối đen xung quanh.


+ Mẫu số 2: Cây vàng lá, phát triển kém, phần vỏ gốc sát đất bị thối đen xung quanh.


+ Mẫu số 3: Cây bị chết khô, phần cổ gốc sát mặt đất bị thối đen xung quanh.


+ Mẫu số 4: Cây sinh trưởng bình thường, không xuất hiện triệu chứng thối phần sát gốc cây.


+ Mẫu số 5: Cây sinh trưởng bình thường, không xuất hiện triệu chứng thối phần sát gốc cây.


+ Mẫu số 6: Cây vàng, không có triệu chứng thối phần sát gốc cây.


1.3. Kết quả phân tích và giám định mẫu


Qua phân lập thành phần vi sinh vật gây bệnh hại cây trồng ở các bộ phận đã thu thập trên từng mẫu cho thấy:


+ Các mẫu cổ gốc phần bị thối chỉ có sự xuất hiện của nấm Fusarium oxysporum với tỷ lệ cao (14/16 tản nấm);


+ Các mẫu phân lập từ đất không ghi nhận được sự xuất hiện của nấm Phytophthora.


+ Các mẫu phân lập từ rễ đã ghi nhận được nấm Fusarium solani với tỷ lệ cao (6/8 tản nấm);


Qua kết quả phân tích các mẫu trên cây Na đã thu thập tại La Hiên, Võ Nhai, Thái Nguyên cho thấy nấm Fusarium có thể là nguyên nhân gây nên tình trạng cây Na bị vàng lá thối rễ và phần thân sát gốc, gây tình trạng cây bị chết khô. Tuy nhiên, để có kết quả chính xác hơn cần phải tiến hành lây nhiễm nhân tạo tác nhân gây bệnh này.


1.4. Đề xuất biện pháp quản lý sâu bệnh hại và hiện tượng héo lá chết cây Na tạm thời


+ Vệ sinh vườn sạch sẽ, chặt bỏ và tiêu hủy những cây đã chết và những cây có triệu chứng bệnh hại nặng. Đào hết gốc cây bị chết mang tiêu hủy tiến hành rắc vôi xung quanh gốc, để 1-2 năm mới tiến hành trồng mới, nếu trồng mới ngay cây sẽ bị nhiễm bệnh.


+Xử lý vùng bị bệnh bằng một số thuốc hóa học có hiệu quả cao với nấm Fusarium có hoạt chất Mancozeb, Metalxyl, Difenoconazole, Propiconazole như: Ridomil 68 WP, Tilt 300EC…


+ Hàng năm sử dụng chế phẩm sinh học Trichoderma kết hợp với phân chuồng bón cho cây sau khi thu hoạch nhằm cải tạo đất và bổ xung nguồn VSV đối kháng với nấm gây bệnh trong đất. Chú ý khi bón phân chuồng phải ủ hoai mục (theo đúng quy trình) trước khi bón cho cây (đặc biệt là phân gà, trâu, bò, lợn,…), tuyệt đối không được bón phân tươi.


1.5. Kiến nghị


- Chi cục Trồng trọt BVTV tỉnh Thái Nguyên đề xuất với Sở Khoa học & Công nghệ tỉnh Thái Nguyên, Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Thái Nguyên và UBND huyện Võ Nhai cấp kinh phí để Chi cục phối hợp với Viện BVTV triển khai một mô hình diện tích trên 2ha về việc phòng chống bệnh héo lá chết cây và sâu bệnh hại khác trên cây Na để từ đó khuyến cáo áp dụng mở rộng cho vùng trồng Na của huyện Võ Nhai.


Viện BVTV


Nguồn: www.ppri.org.vn