Căn cứ hợp đồng thực hiện đề tài khoa học công nghệ số ĐT-04-02-2019 ngày 08 tháng 10 năm 2019 giữa Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Thuận và Viện Nghiên cứu Bông và PTNN Nha Hố...


Căn cứ hợp đồng thực hiện đề tài khoa học công nghệ số ĐT-04-02-2019 ngày 08 tháng 10 năm 2019 giữa Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Thuận và Viện Nghiên cứu Bông và Phát triển Nông nghiệp Nha Hố. Thực hiện kế hoạch kiểm tra định kỳ đợt 1 năm 2020, ngày 01 tháng 7 năm 2020 Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Thuận đã tổ chức kiểm tra tiến độ thực hiện của đề tài: Nghiên cứu ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trồng tỏi trên vùng đất cát tại xã Hòa Thắng, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận do ThS. Phạm Văn Phước làm chủ nhiệm và Viện Nghiên cứu Bông và PTNN Nha Hố là Cơ quan chủ trì đề tài.

   

 

Đoàn cán bộ kiểm tra gồm có đồng chí Nguyễn Linh Nhơn, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Thuận làm Trưởng đoàn; thành phần đoàn gồm có đại diện lãnh đạo các Phòng chức năng của Sở Khoa học và Công nghệ. Về phía Viện Nghiên cứu Bông và PTNN Nha Hố có TS. Phan Công Kiên, Phó Viện trưởng; ThS. Phạm Văn Phước - Chủ nhiệm đề tài; đại diện Phòng Khoa học và HTQT và nhóm thực hiện đề tài.

   

 

Thay mặt nhóm thực hiện đề tài, ThS Phạm Văn Phước đã báo cáo tóm tắt nội dung các công việc đã thực hiện trong thời gian qua. Đoàn kiểm tra đã tiến hành xem xét thực tế hồ sơ, đồng thời đến thực địa để kiểm tra tình hình.


Sau khi kiểm tra thực tế tại thực địa, đồng chí Nguyễn Linh Nhơn đã ghi nhận và đánh giá cao các kết quả đề tài đạt được, bám sát nội dung, thực hiện đúng tiến độ của đề tài theo hợp đồng và thuyết minh được duyệt, đồng chí đã ghi nhận tinh thần làm việc của nhóm đề tài và bày tỏ niềm tin tưởng vào Viện Nghiên cứu Bông và PTNN Nha Hố trong việc thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học công nghệ tại địa phương. Bên cạnh đó, đồng chí đề nghị cơ quan chủ trì và chủ nhiệm đề tài cần tổng kết số liệu để xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện trong thời gian tới nhằm đảm bảo tính logic của các nội dung nghiên cứu. Ngoài ra, chủ nhiệm đề tài cần thường xuyên thông tin về tình hình thực hiện đề tài với cơ quan chủ quản là Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Thuận (thông qua Phòng Quản lý Khoa học công nghệ) và chính quyền địa phương để thuận lợi trong công tác quản lý và chuyển giao các kết quả của đề tài.

   

 

Đại diện cơ quan chủ trì đề tài là Viện Nghiên cứu Bông và PTNN Nha Hố, TS. Phan Công Kiên cám ơn đến Lãnh đạo, các Phòng chức năng của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Thuận đã quan tâm và tạo mọi điều kiện giúp đỡ nhóm đề tài. Đồng thời, đồng chí Phó Viện trưởng cũng mong muốn sẽ có nhiều hợp tác trong nghiên cứu khoa học và chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật tiên tiến với địa phương trong thời gian tới.


Cùng ngày, đoàn đã đi thăm một số mô hình mà Viện Nghiên cứu Bông và Phát triển Nông nghiệp Nha Hố đang triển khai trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
Một số hình ảnh tại thực địa   

 

 

Nguồn: viennhaho.org.vn