Sở Khoa học và Công nghệ Ninh Thuận kiểm tra tiến độ định kỳ lần thứ 2 của đề tài: “Nghiên cứu sản xuất nho ứng dụng công nghệ cao tại Ninh Thuận” do TS. Mai Văn Hào làm chủ nhiệm và...


Căn cứ hợp đồng thực hiện đề tài khoa học công nghệ số 05/2018/HĐ-SKHCN ngày 08 tháng 6 năm 2018 giữa Sở Khoa học và Công nghệ Ninh Thuận và Viện Nghiên cứu Bông và Phát triển Nông nghiệp Nha Hố, ngày 23 tháng 7 năm 2020, Sở Khoa học và Công nghệ Ninh Thuận kiểm tra tiến độ định kỳ lần thứ 2 của đề tài: Nghiên cứu sản xuất nho ứng dụng công nghệ cao tại Ninh Thuận” do TS. Mai Văn Hào làm chủ nhiệm và Viện Nghiên cứu Bông và PTNN Nha Hố là Cơ quan chủ trì.

   

 

Thành phần đoàn cán bộ kiểm tra gồm:


- Về phía Sở Khoa học và Công nghệ Ninh Thuận có Ông Lê Kim Hùng - Giám đốc Sở làm Trưởng đoàn; cùng đại diện các phòng chức năng của Sở;


- Về phía Sở Nông nghiệp và PTNT Ninh Thuận có Ông Phan Đình Thịnh - Trưởng phòng Khoa học và Công nghệ.


Tiếp và làm việc với đoàn, về phía Viện Nghiên cứu Bông và PTNN Nha Hố có TS. Mai Văn Hào - Viện trưởng, Chủ nhiệm đề tài; đại diện Phòng Khoa học và HTQT, Văn phòng Viện và nhóm thực hiện đề tài.

   

 

TS. Mai Văn Hào - Chủ nhiệm đề tài báo cáo tóm tắt nội dung các công việc đã thực hiện trong thời gian qua, qua đánh giá bước đầu đã thu được một số kết quả nổi bật như:


- Hiệu quả của hệ thống nhà màng có mái che mưa di động, mái cắt nắng, lưới chắn côn trùng trong trồng nho công nghệ cao;


- Ứng dụng kiểu giàn chữ Y hoặc chữ T;


- Sử dụng hệ thống tưới nước tiết kiệm kết hợp với bón phân; 


- Hệ thống cải thiện nhiệt độ trong nhà lưới;


- Quản lý cây trồng tổng hợp;


- Sử dụng hệ thống điện năng lượng mặt trời.

   

 

Tại buổi làm việc, đoàn đã tiến hành xem xét thực tế hồ sơ gồm: tiến độ thực hiện; tình hình sử dụng kinh phí và kiểm tra các sản phẩm hoàn thành của đề tài. Trước đó, đoàn đã thăm quan và kiểm tra các nội dung nghiên cứu đang triển khai tại thực địa.

   

 

Phát biểu kết luận, Ông Lê Kim Hùng - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Ninh Thuận đánh giá cao Cơ quan chủ trì và Chủ nhiệm đề tài đã cố gắng trong việc đẩy nhanh tiến độ của đề tài sau khi hoàn thành các thủ tục đấu thầu trang thiết bị. Nhất là đã hoàn thiện và đưa vào vận hành mô hình trồng nho trong nhà lưới, ứng dụng các công nghệ cao. Bên cạnh đó, đoàn kiểm tra đề nghị chủ nhiệm đề tài có thể nghiên cứu cải tiến thành mái che di động, kéo ra khi gặp thời tiết bất thuận và kéo vào khi thời tiết tốt để cây quang hợp; nghiên cứu hoàn thiện kỹ thuật tưới nước tiết kiệm hoàn toàn tự động theo nhu cầu của cây nho thay cho kỹ thuật tưới hẹn giờ.

   

 

Thay mặt cơ quan chủ trì đề tài, TS. Mai Văn Hào cám ơn đến Lãnh đạo, các Phòng chức năng của Sở Khoa học và Công nghệ Ninh Thuận, Sở Nông nghiệp và PTNT Ninh Thuận đã quan tâm và tạo mọi điều kiện để Viện và nhóm thực hiện đề tài hoàn thành các nội dung theo thuyết minh được phê duyệt. Đồng thời, thay mặt cho nhóm thực hiện đề tài sẽ tiếp thu các ý kiến đóng góp của đoàn kiểm tra.

 
  

 

Nguồn: viennhaho.org.vn