Thực hiện kế hoạch kiểm tra định kỳ nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Nhà nước theo văn bản số 782/VPCTTĐ-THKH ngày 22 tháng 10 năm 2019...


Thực hiện kế hoạch kiểm tra định kỳ nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Nhà nước theo văn bản số 782/VPCTTĐ-THKH ngày 22 tháng 10 năm 2019 của Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp Nhà nước; ngày 26 tháng 10 năm 2019, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Thuận đã tổ chức kiểm tra tiến độ thực hiện năm 2019 của đề tài: “Nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ xây dựng chuỗi giá trị sản xuất nho rượu gắn với chế biến vang nho tại Ninh Thuận và Lâm Đồng” (mã số ĐTĐL.CN-36/18) do Viện Nghiên cứu Bông và PTNN Nha Hố là cơ quan chủ trì nhiệm vụ và TS. Phan Công Kiên làm chủ nhiệm. Đoàn cán bộ kiểm tra gồm:


Đại diện Bộ Khoa học và Công nghệ: Ông Trần Đỗ Đạt – Phó Giám đốc Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp Nhà nước làm Trưởng đoàn cùng Chuyên viên Vụ Phát triển Khoa học và Công nghệ địa phương và Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp Nhà nước.


Đại diện địa phương: Ông Lê Kim Hùng - Giám đốc Sở Khoa học công nghệ Ninh Thuận cùng đại diện các Phòng chức năng của Sở.


Viện Nghiên cứu Bông và PTNN Nha Hố (Viện): TS. Mai Văn Hào – Viện trưởng; TS. Phan Công Kiên, Phó Viện trưởng - Chủ nhiệm nhiệm vụ; đại diện Phòng Khoa học và HTQT và nhóm cán bộ thực hiện nhiệm vụ.

 

TS. Phan Công Kiên – Chủ nhiệm nhiệm vụ báo cáo tóm tắt tiến độ thực hiện

  

Tại Phòng họp của Viện, TS. Phan Công Kiên - Chủ nhiệm nhiệm vụ đã báo cáo tóm tắt tiến độ của nhiệm vụ đã đạt được nổi bật trong thời gian qua; đồng thời, dự kiến kế hoạch triển khai trong thời gian tới và kiến nghị một số vấn đề liên quan trong việc triển khai nhiệm vụ cũng như quản lý được thuận lợi. Sau đó, đoàn kiểm tra đã tiến hành xem xét thực tế hồ sơ thực hiện của nhiệm vụ. Trước đó, Đoàn đã đi thăm và kiểm tra tình hình thực tế trên đồng ruộng các nội dung đang triển khai tại hai huyện Ninh Sơn và Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận.

 

Đoàn kiểm tra thăm khu vực nghiên cứu triển khai tại huyện Ninh Phước


Đoàn kiểm tra thăm khu vực nghiên cứu triển khai tại huyện Ninh Sơn

  

Phát biểu kết luận, Ông Trần Đỗ Đạt – Phó Giám đốc Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp Nhà nước đánh giá cao các kết quả đề tài bước đầu đã đạt được, bám sát nội dung, thực hiện đúng tiến độ của đề tài theo hợp đồng và thuyết minh được duyệt, ghi nhận tinh thần làm việc của nhóm đề tài trong việc nghiên cứu xây dựng quy trình kỹ thuật canh tác cho các giống nho rượu; chế biến, làm đa dạng hóa sản phẩm chế biến từ cây nho, góp phần làm cho cây nho rượu phát triển bền vững tại Ninh Thuận và cung cấp nguyên liệu cho chế biến vang nho tại Lâm Đồng.


Thay mặt cơ quan chủ trì và nhóm tác giả thực hiện nhiệm vụ, TS. Mai Văn Hào – Viện trưởng bày tỏ lòng cảm ơn tới Lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ mà trực tiếp là Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp Nhà nước và Vụ Phát triển Khoa học & Công nghệ địa phương đã quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để Viện, Chủ nhiệm nhiệm vụ hoàn thành nội dung công việc theo tiến độ, đạt chất lượng tốt nhất. Đồng thời, đồng chí Viện trưởng cũng chân thành cám ơn Sở Khoa học & Công nghệ Ninh Thuận và Lâm Đồng đã phối hợp trong kiểm tra, giám sát thường xuyên quá trình triển khai thực hiện của nhiệm vụ trong thời gian qua.

  

Nhóm thực hiện đề tài ĐTĐL.CN-36/18


Nguồn: viennhaho.org.vn