Thực hiện kế hoạch kiểm tra định kỳ nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Nhà nước theo văn bản...


Căn cứ Hợp đồng số 36/18-ĐTĐL.CN-VĐP ngày 01 tháng 11 năm 2018 giữa Bộ Khoa học và Công nghệ với Viện Nghiên cứu Bông và Phát triển Nông nghiệp Nha Hố về việc thực hiện đề tài khoa học công nghệ: "Nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ xây dựng chuỗi giá trị sản xuất nho rượu gắn với chế biến vang nho tại Ninh Thuận và Lâm Đồng”. Thực hiện kế hoạch kiểm tra định kỳ nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Nhà nước theo văn bản số 603/VPCTTĐ-THKH ngày 15 tháng 7 năm 2020 của Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp Nhà nước.


Ngày 31 tháng 7 năm 2020, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ Ninh Thuận và Sở Khoa học và Công nghệ Lâm Đồng đã tổ chức kiểm tra tiến độ thực hiện năm 2020 của đề tài: “Nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ xây dựng chuỗi giá trị sản xuất nho rượu gắn với chế biến vang nho tại Ninh Thuận và Lâm Đồng” (mã số ĐTĐL.CN-36/18) do Viện Nghiên cứu Bông và Phát triển Nông nghiệp Nha Hố là cơ quan chủ trì nhiệm vụ và TS. Phan Công Kiên làm chủ nhiệm.

  

 

Đoàn cán bộ kiểm tra gồm:


Đại diện Bộ Khoa học và Công nghệ: Ông Nguyễn Thiện Thành – Giám đốc Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp Nhà nước làm Trưởng đoàn; Ông Trần Văn Quang – Phó Vụ trưởng Vụ Phát triển Khoa học và Công nghệ địa phương làm Phó Trưởng đoàn cùng Chuyên viên Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp Nhà nước; Vụ Phát triển Khoa học và Công nghệ địa phương.


Đại diện Sở Khoa học và Công nghệ Ninh Thuận: Ông Nguyễn Tấn Quang – Phó Giám đốc cùng đại diện các Phòng chức năng của Sở.


Đại diện Sở Khoa học và Công nghệ Lâm Đồng: Ông Nguyễn Hữu Nam – Trưởng Phòng Quản lý Khoa học Sở.


Đại diện Viện Nghiên cứu Bông và PTNN Nha Hố (Viện): TS. Mai Văn Hào – Viện trưởng; TS. Phan Công Kiên, Phó Viện trưởng - Chủ nhiệm nhiệm vụ; đại diện Phòng Khoa học và HTQT, Văn phòng Viện và nhóm cán bộ thực hiện nhiệm vụ.


TS. Phan Công Kiên – Chủ nhiệm nhiệm vụ đã báo cáo tóm tắt tiến độ đã thực hiện đến ngày 31 tháng 7 năm 2020; đồng thời, dự kiến kế hoạch tiếp tục triển khai trong thời gian tới và kiến nghị một số vấn đề liên quan trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ nhằm thực hiện nhiệm vụ đạt kết quả tốt nhất. Sau đó, đoàn kiểm tra đã tiến hành xem xét thực tế hồ sơ thực hiện của nhiệm vụ. Tại buổi làm việc, các thành viên trong đoàn công tác đã chia sẻ và đánh giá về những kết quả đã đạt được của nhiệm vụ cũng như sự phối kết hợp chặt chẽ của đơn vị Chủ trì nhiệm vụ với các Cơ quan quản lý trong suốt thời gian qua.


Phát biểu kết luận, Ông Nguyễn Thiện Thành – Giám đốc Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp Nhà nước, Trưởng đoàn công tác đã đánh giá cao các kết quả nhiệm vụ đã đạt được, bám sát nội dung, thực hiện đúng tiến độ của nhiệm vụ theo hợp đồng và thuyết minh được duyệt, ghi nhận tinh thần làm việc của nhóm đề tài trong việc nghiên cứu xây dựng mô hình liên kết trồng nho rượu tại Ninh Thuận gắn với chế biến vang nho tại Lâm Đồng, làm đa dạng hóa sản phẩm chế biến từ cây nho, góp phần làm cho cây nho rượu phát triển bền vững tại Ninh Thuận và cung cấp nguyên liệu nho phục vụ công tác chế biến vang tại Lâm Đồng; góp phần nâng cao giá trị của cây nho và chất lượng vang sản xuất trong nước.


Thay mặt cơ quan chủ trì và nhóm tác giả thực hiện nhiệm vụ, TS. Mai Văn Hào – Viện trưởng bày tỏ lòng cảm ơn tới Lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ mà trực tiếp là Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp Nhà nước và Vụ Phát triển Khoa học và Công nghệ địa phương đã quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để Viện, Chủ nhiệm nhiệm vụ hoàn thành nội dung công việc theo tiến độ, đạt chất lượng tốt nhất. Đồng thời, đồng chí Viện trưởng cũng chân thành cám ơn Sở Khoa học và Công nghệ Ninh Thuận và Lâm Đồng đã phối hợp trong kiểm tra, giám sát thường xuyên quá trình triển khai thực hiện của nhiệm vụ trong thời gian qua.


Trước đó, Đoàn đã đi thăm và kiểm tra tình hình thực tế mô hình trồng các giống nho rượu đang trồng thử nghiệm tại hai huyện Ninh Sơn và Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận.

 Một số hình ảnh Đoàn kiểm tra

 
  

 

Nhóm thực hiện đề tài ĐTĐL.CN-36/18


Nguồn: viennhaho.org.vn