Tài liệu Hội nghị quốc gia về khoa học cây trồng lần thứ 2 "Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và thích ứng với biến đổi khí hậu" - 08/2016

Tài liệu Hội nghị quốc gia về khoa học cây trồng lần thứ 2 "Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và thích ứng với biến đổi khí hậu" - 08/2016

 

TT

Tên bài

 

1

NGHIÊN CỨU CÁC GIẢI PHÁP QUẢN LÝ BỀN VỮNG BỆNH ĐẠO ÔN HẠI LÚA VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

 

Nguyễn Thị Phong Lan, Võ Thị Thu Ngân, Lương Hữu Tâm, Nguyễn Đức Cương, Trần Hà Anh, Trần Phước Lộc, Trần Thị Nam Lý, Trần Thị Kiều, Nguyễn Thị Xuân Mai, Võ Thị Dạ Thảo.

Chi tiết

2

NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG QUY TRÌNH QUẢN LÝ TỔNG HỢP BỌ PHẤN TRẮNG HẠI LÚA (Aleurocybotus indicus David & Subramaniam) TẠI ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

 

Võ Thị Bích Chi, Trần Thị Bé Hồng, Nguyễn Thị Nhàn, Nguyễn Thị Phương Chi, Nguyễn Thị Nghĩa, Nguyễn Thị Xuân, Hồ Thanh Nhàn, Phạm Văn Lam và Nguyễn Thị Lộc

Chi tiết

3

SẢN XUẤT THỬ NGHIỆM GIỐNG LÚA CHẤT LƯỢNG PĐ211 VÀ P9 TẠI CÁC TỈNH PHÍA BẮC

 

Nguyễn Trọng Khanh, Nguyễn Anh Dũng, Nguyễn Thị Miền và CTV

Chi tiết

4

SẢN XUẤT GIỐNG LÚA THÍCH NGHI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU Ở VÙNG VEN BIỂN CỦA ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

 

Nguyễn Thị Lang, Phạm Công trứ, Nguyễn Văn Hiếu, Nguyễn Trọng Phước, Trần Bảo Toàn, Trần Minh Tài, Bùi Chí Bửu

Chi tiết

5

KẾT QUẢ KHẢO NGHIỆM MỘT SỐ GIỐNG LÚA CÓ THỜI GIAN SINH TRƯỞNG CỰC NGẮN, THÍCH HỢP CHO VÙNG SINH THÁI BẮC TRUNG BỘ

 

Lê Văn Vĩnh, Nguyễn Tất Hóa, Võ Văn Trung, Trần Thị Thắm, Nguyễn Thị Hiền

Chi tiết

6

KẾT QUẢ XÂY DỰNG MÔ HÌNH TRÌNH DIỄN GIỐNG LÚA THUẦN SIÊU CAO SẢN GIA LỘC 201, GIA LỘC 202 CHO CÁC TỈNH PHÍA BẮC VIỆT NAM

 

Nguyễn Văn Tuất, Nguyễn Trọng Khanh, và CTV

Chi tiết

7

XÂY DỰNG QUY TRÌNH THÂM CANH PHÙ HỢP CHO GIỐNG LÚA PC26 TẠI CÁC TỈNH PHÍA BẮC

 

Đỗ Năng Vịnh, Hà Thị Thúy, Nguyễn Trọng Khanh, Phạm Văn Tính

Chi tiết

8

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI, SINH HỌC SÂU ĐỤC TRÁI BƯỞI Citripestis sagittiferella Moore (Lepidoptera: Pyralidae) TẠI TIỀN GIANG

 

Trần Thị Mỹ Hạnh, Nguyễn Thị Kim Thoa, Nguyễn Thành Hiếu

Chi tiết

9

ỨNG DỤNG SSR (SIMPLE SEQUENCE REPEATS) ĐỂ CẢI THIỆN TÍNH KHÁNG ĐẠO ÔN TRÊN LÚA

 

Trần Vũ Hải, Nguyễn Thị Phong Lan, Phạm Ngọc Tú

Chi tiết

10

NGHIÊN CỨU DIỄN BIẾN MẬT ĐỘ RUỒI ĐỤC QUẢ PHƯƠNG ĐÔNG (BACTROCERA DORSALIS H.) VÀ RUỒI ỔI (Bactrocera correcta B.) TẠI TỈNH BÌNH THUẬN

 

Nguyễn Thị Thanh Hiền, Lê Đức Khánh, Hà Thị Kim Liên,

Vũ Văn Thanh, Vũ Thị Thùy Trang

Chi tiết

11

MỘT SỐ KẾT QUẢ CỦA DỰ ÁN KHUYẾN NÔNG: “XÂY DỰNG MÔ HÌNH PHÒNG TRỪ TỔNG HỢP BỆNH CHẾT NHANH, BỆNH CHẾT CHẬM HỒ TIÊU TẠI TÂY NGUYÊN VÀ ĐÔNG NAM BỘ”

 

Nguyễn Văn Liêm, Lê Thu Hiền, Hà Minh Thanh, Phạm Ngọc Dung, Nguyễn Thị Chúc Quỳnh

Chi tiết

12

ỨNG DỤNG CHỈ THỊ PHÂN TỬ TRONG CHỌN TẠO GIỐNG LẠC KHÁNG BỆNH ĐỐM LÁ MUỘN

 

Đồng Thị Kim Cúc, Lưu Minh Cúc, Lê Thanh Nhuận, Hà Minh Thanh, Phan Thanh Phương và cs

Chi tiết

13

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG CHỐNG CHỊU RẦY NÂU CỦA CÁC DÒNG, GIỐNG LÚA NHẬP NỘI TỪ IRRI

 

Nguyễn Huy Chung, Phan Thị Bích Thu, Nguyễn Tiến Hưng, Nguyễn Xuân Lượng

Chi tiết

14

NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG KHÁNG BỆNH BẠC LÁ CỦA MỘT SỐ GIỐNG LÚA ĐỊA PHƯƠNG Ở MIỀN BẮC VIỆT NAM

 

Lê Thị Thu Trang, Đàm Thị Thu Hà, Lã Tuấn Nghĩa

Chi tiết

15

NGHIÊN CỨU NẤM Neocosmospora vasinfecta Smith GÂY HẠI LẠC (Arachis hypogaea L) TẠI NGHỆ AN

 

Thị Vinh, Trần Ngọc Lân

Chi tiết

16

TUYỂN CHỌN VI SINH VẬT ĐỐI KHÁNG NẤM CORYNESPORA CASSIICOLA GÂY BỆNH VÀNG RỤNG LÁ CÂY CAO SU

Nguyễn Thị Bích Ngọc, Ngô Vĩnh Viễn, Hà Viết Cường, Phạm Thị Dung, Lê Mai Nhất, Ngô Thị Thanh Hường, Nguyễn Nam Dương, Đỗ Duy Hưng

Chi tiết

17

KẾT QUẢ ỨNG DỤNG MỘT SỐ CHẾ PHẨM SINH HỌC TRONG PHÒNG CHỐNG TUYẾN TRÙNG HẠI CÀ RỐT

 

Ngô Văn Dũng, Phạm Thị Vượng, Đặng Thị Lan Anh, Phạm Văn Sơn, Hà Thị Kim Thoa

Chi tiết

18

HIỆU QUẢ CỦA CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪ RUỒI VÀNG HẠI GIỐNG BƯỞI HỒNG QUANG TIẾN

 

Võ Thị Tuyết, Phạm Thị Sâm, Lê Văn Trường, Nguyễn Thị Trâm

Chi tiết

19

NGHIÊN CỨU SẢN XUẤT, ỨNG DỤNG CHẾ PHẨM SINH HỌC SH-BV1 PHÒNG TRỪ TUYẾN TRÙNG VÀ NẤM BỆNH HẠI RỄ HỒ TIÊU, CÀ PHÊ Ở GIA LAI VÀ ĐĂK NÔNG

 

Nguyễn Thị Chúc Quỳnh, Trần Văn Huy, Nguyễn Thu Hà, Lê Văn Trịnh, Vũ Thị Hiền, Phạm Thị Minh Thắng, Phùng Quang Tùng

Chi tiết

20

ẢNH HƯỞNG CỦA PACLOBUTRAZOL ĐẾN SINH TRƯỞNG, ĐỘ CỨNG CÂY VÀ NĂNG SUẤT GIỐNG LÚA OM4218

 

Lê Vĩnh Thúc, Nguyễn Thành Hối, Mai Vũ Duy, Châu Tính, Bùi Văn Tùng

Chi tiết

21

PHÂN LẬP, TUYỂN CHỌN VÀ ĐỊNH DANH VI KHUẨN PHÂN GIẢI XENLULO TỪ CÀNH THANH LONG

 

Nguyễn Thị Ngọc Trúc

Chi tiết

22

ẢNH HƯỞNG CỦA XỬ LÝ CHIẾU XẠ LIỀU THẤP KẾT HỢP BAO GÓI ĐẾN CHẤT LƯỢNG VÀ KHẢ NĂNG BẢO QUẢN CỦA CHÔM CHÔM JAVA

 

Nguyễn Văn Phong, Nguyễn Thụy Khanh

Chi tiết

23

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA LƯU HUỲNH, CHẾ PHẨM PHÂN BÓN LÁ VI LƯỢNG VÀ KÍCH THÍCH SINH TRƯỞNG ĐẾN NĂNG SUẤT GIỐNG ĐIỀU ĐDH102-293 Ở VÙNG DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ

 

Hoàng Vinh, Hồ Huy Cường, Trần Đình Nam, Lê Đình Quả

Chi tiết

24

ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC LOẠI HÓA CHẤT ĐẾN SỰ RA HOA NGHỊCH VỤ CỦA CHANH KHÔNG HẠT LIMCA

 

Nguyễn Vũ Sơn, Võ Hữu Thoại

Chi tiết

25

NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG ỨC CHẾ CỦA NẤM Chaetomium globosum ĐỐI VỚI MỘT SỐ LOẠI NẤM GÂY BỆNH CHÍNH TRÊN CHÈ

 

Nguyễn Văn Thiệp, Nguyễn Hữu La, Phạm Huy Quang, Nguyễn Thị Thu Hà

Chi tiết

26

NGHIÊN CỨU NHÂN SINH KHỐI VI TẢO Haematococcus pluvialis VÀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TỔNG HỢP  ASTAXANTHIN

 

Đặng Phú Hoàng, Phạm Tú Anh, Nguyễn Đức Bách

Chi tiết

27

NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG SỬ DỤNG THUỐC SINH HỌC CHUBECA 1.8SL ĐỂ TRỪ NHỆN LÔNG  NHUNG GÂY BỆNH CHỔI RỒNG TRÊN NHÃN

 

Trương Thành Tâm, Trần Thị Bích Trân, Nguyễn Văn Hải, Võ Thanh Hùng

Chi tiết