Một thầy giáo trong giờ dạy thành ngữ của mình đố học sinh của mình: -Bây giờ thầy sẽ gợi ý cho các em rồi các em dựa vào đó để đoán ra câu thành ngữ này nhé! Câu thành ngữ này có chữ "<b>mày, ...
Một thầy giáo trong giờ dạy thành ngữ của mình đố học sinh của mình: -Bây giờ thầy sẽ gợi ý cho các em rồi các em dựa vào đó để đoán ra câu thành ngữ này nhé! Câu thành ngữ này có chữ "mày, không". Nào, em nào trả lời được nào? Mãi mà ko thấy ai giơ tay, thầy giáo gợi ý tiếp: -Có chữ "đố, làm"! Vẫn không có ai trả lời thầy nói: -Thôi thế này vậy, câu thành ngữ này có 6 từ là "mày, không, đố, làm, nên, thầy". Bây giờ các em hãy sắp xếp lại thành 1 câu thành ngữ... Mãi ở cuối lớp có 1 cánh tay rụt rè giơ lên, 1 học sinh đứng lên nói: -Em thưa thầy, câu thành ngữ này là "Làm thầy mày không nên đố" !!!!!!