Chiều ngày 31/7/2019, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (VAAS) đã tổ chức Lễ công bố Quyết định về tổ chức và cán bộ tại trụ sở của Viện...


Thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Quyết định số 1953/BNN-TCCB ngày 30/5/2019 về việc Tổ chức lại các Ban tham mưu thuộc VAAS và sắp xếp tổ chức cấp phòng và Nghị Quyết của Đảng ủy, Ban Giám đốc VAAS, trong thời gian qua các đơn vị thuộc Viện đã tích cực thực hiện việc sắp xếp tổ chức và cán bộ thuộc đơn vị quản lý.


Chiều ngày 31/7/2019, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (VAAS) đã tổ chức Lễ công bố Quyết định về tổ chức và cán bộ tại trụ sở của Viện. Tham dự Lễ công bố có GS. TS. Nguyễn Hồng Sơn - Giám đốc, chủ trì; GS. TS. Phạm Văn Toản - Phó Giám đốc; TS. Đào Thế Anh - Phó Giám đốc cùng toàn thể Lãnh đạo và cán bộ các Ban thuộc VAAS.


Đồng chí Phạm Văn Thuận, Trưởng Ban Tổ chức cán bộ đã công bố Quyết định thành lập Ban Tổ chức - Hành chính trên cơ sở hợp nhất Ban Tổ chức cán bộ và Văn phòng Viện; Quyết định thành lập Ban Thông tin và Đào tạo trên cở sở hợp nhất Ban Thông tin và Ban Đào tạo sau Đại học; các Quyết định bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo của hai Ban.


1. Ban Tổ chức - Hành chính:


- Quyết định giao ông Phạm Văn Thuận nhiệm vụ Q. Trưởng ban


- Quyết định bổ nhiệm ông Lê Trường Giang giữ chức Phó Trưởng ban


- Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Song Hà giữ chức Phó Trưởng ban


- Quyết định bổ nhiệm ông Lê Tường Vương giữ chức Phó Trưởng ban


2. Ban Thông tin và Đào tạo:


- Quyết định giao ông Trần Danh Sửu nhiệm vụ Q. Trưởng ban


- Quyết định bổ nhiệm bà Phạm Bích Hiên giữ chức Phó Trưởng ban


- Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Long giữ chức Phó Trưởng ban


Thay mặt Lãnh đạo Viện, GS. TS. Nguyễn Hồng Sơn - Giám đốc Viện trao các Quyết định cho các Ban và cho các đồng chí Lãnh đạo của hai Ban. Phát biểu tại buổi Lễ, đồng chí Nguyễn Hồng Sơn cho rằng việc hợp nhất các phòng, ban chức năng là thực hiện NQTW 19 về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị. VAAS đã xây dựng kế hoạch, chương trình, chỉ đạo các đơn vị tổ chức triển khai và Văn phòng Viện đã đi đầu thực hiện kế hoạch kiện toàn, sắp xếp các Ban. Các đồng chí lãnh đạo được bổ nhiệm đều vui vẻ trong việc phân công và bổ nhiệm lại. Đồng chí Giám đốc mong muốn các đồng chí lãnh đạo mới được bổ nhiệm tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm  để phát triển các đơn vị không chỉ trong lĩnh vực phụ trách mà cần có định hướng và triển khai nghiên cứu trong các lĩnh vực khác liên quan. Đồng chí Giám đốc cũng bày tỏ hy vọng và tin tưởng với bề dày kinh nghiệm, hai đồng chí Trưởng ban tiếp tục phát huy thế mạnh, góp phần nâng cao chất lượng và thực hiện thành công các nhiệm vụ chính trị được giao.


Thay mặt các đồng chí được bổ nhiệm, TS. Trần Danh Sửu chân thành cảm ơn sự quan tâm của Đảng ủy, Ban Giám đốc đã tin tưởng, giao nhiêm vụ và hứa sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đồng thời cũng mong muốn Ban Giám đốc, các Ban, các đơn vị tiếp tục giúp đỡ và hợp tác chặt chẽ để nâng cao hơn nữa hiệu quả công việc và đời sống cán bộ.


Kết thúc buổi Lễ, các đồng chí lãnh đạo và toàn thể cán bộ Văn phòng VAAS chúc mừng và chụp ảnh lưu niệm cùng các đồng chí được bổ nhiệm.Một số hình ảnh về buổi Lễ công bố các Quyết định