Ngày 10 tháng 7 năm 2018, tại Viện Bảo vệ thực vật đã diễn ra lễ ký kết bản ghi nhớ Hợp tác với Trung tâm Nông nghiệp nhiệt đới quốc tế.


Ngày 10 tháng 7 năm 2018, tại Viện Bảo vệ thực vật đã diễn ra lễ ký kết bản ghi nhớ Hợp tác với Trung tâm Nông nghiệp nhiệt đới quốc tế.


Tham dự buổi lễ gồm có:


1. Viện Bảo vệ thực vật – Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

 

TS. Nguyễn Văn Liêm - Viện trưởng, Viện Bảo vệ thực vật, Phố Viên, Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam


TS. Trịnh Xuân Hoạt – Phó Viện trưởng, Viện Bảo vệ thực vật


TS. Hà Minh Thanh  - Phó Viện trưởng, Viện Bảo vệ thực vật và Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Viện


2. Trung tâm Nông nghiệp Nhiệt đới quốc tế, một tổ chức nghiên cứu quốc tế thuộc CGIAR với trụ sở chính tại thành phố Cali của Colombia và văn phòng vùng châu Á tại Hà Nội, Việt Nam, được viết tắt là “CIAT” gồm:


- Dr. Ruben Echeverria, Tổng giám đốc, Trung tâm Nông nghiệp nhiệt đới quốc tế, Km 17, Recta Cali-Palmira, Apartado Aereo 6713, Cali, Colombia


- Dr. Dindo Camplian, Giám đốc vùng châu Á


- Hoang Thu Thao, Regional Administrative Coordinator


- Mary Otieno, Consultant - Soil and Health


- Bui Le Vinh, Agricultural Systems & Landscapes Specialist


- Nguyen Duy Nhiem, Research Associate - Carbon Assessment


- Madelline Romero, Regional Communications Coordinator

 


 

Hai bên đã thảo luận và thống nhất ghi nhớ những vấn đề sau:

 

1. PPRICIAT có chung các mục tiêu và mong muốn hợp tác trên nhiều lĩnh vực về khía cạnh giáo dục, đào tạo và nghiên cứu.


2. Để đạt được những mục tiêu chung này, PPRI và CIAT sẽ:


1.1. Hợp tác thực hiện các chương trình, dự án, và các hoạt động liên quan khác trong điều kiện cho phép.


1.2. Trao đổi các tài liệu, ấn phẩm xuất bản và các thông tin về khoa học.


1.3. Trao đổi kiến thức, cán bộ khoa học và sinh viên giữa hai Bên thông qua các hoạt động hợp tác nghiên cứu, giáo dục và đào tạo.


1.4. Mỗi Bên sẽ giữ bí mật các sở hữu trí tuệ được chia sẻ bởi Bên kia và không được, nếu không được phép từ trước của Bên sở hữu, chia sẻ các sở hữu này với bên thứ ba. Các sở hữu trí tuệ của mỗi Bên bao gồm các thông tin, kỹ thuật, kiến thức, quy trình, thủ tục, phần mềm và tài liệu (gồm hình thức và cách thức các tài liệu được chia sẻ và lưu trữ) có được trước mối hợp tác này và có thể được chia sẻ sau khi có thỏa thuận hợp tác.


1.5. Các thỏa thuận riêng biệt bằng văn bản cho bất kỳ điều khoản hợp tác chung nào khác sẽ được cụ thể hóa thông qua các nhiệm vụ cụ thể.


3. Bản ghi nhớ này sẽ có giá trị trong thời gian năm (5) năm kể từ ngày đại diện hai Bên ký và sẽ được gia hạn cho năm (5) năm tiếp theo nếu không có Bên nào gửi thông báo bằng văn bản có liên quan đến nội dung của mục 4 của Bản ghi nhớ này. Trong trường hợp chấm dứt Bản ghi nhớ này, mỗi Bên cần thông báo ít nhất sáu (6) tháng trước thời điểm Bản ghi nhớ hết giá trị.


4. Bản ghi nhớ này không được thay đổi nếu không có sự đồng thuận bằng văn bản từ hai Bên.


5. Bản ghi nhớ này được làm thành bốn (4) bản bằng tiếng Anh và bốn (4) bản bằng tiếng Việt; cả hai phiên bản đều có giá trị pháp lý như nhau Mỗi Bên giữ bốn (4) bản (2 bản tiếng Anh và 2 bản tiếng Việt cho mỗi Bên)


6. Các hình thức thông báo và liên lạc giữa hai Bên sẽ bằng văn bản tiếng Anh và được chuyển thông qua hình thức thư tín hoặc fax cho mỗi Bên.

 


 


 

Kết thúc lễ ký kết bản ghi nhớ, hai bên đã trao tặng cho nhau những bó hoa tươi thắm và những món quà đầy ý nghĩa. Hy vọng trong thời gian sớm nhất các hoạt động hợp tác toàn diện sẽ được diễn ra theo đúng cam kết mà hai bên đã ký.


Phòng Khoa học và HTQT - Viện Bảo vệ thực vật