Chiều ngày 17/12/2019, Viện Bảo vệ thực vật (PPRI) đã đón tiếp đoàn khách của Cục Phát triển nông thôn Hàn Quốc (RDA) đến thăm và làm việc.


Chiều ngày 17/12/2019, Viện Bảo vệ thực vật (PPRI) đã đón tiếp đoàn khách của Cục Phát triển nông thôn Hàn Quốc (RDA) đến thăm và làm việc.


Về phía Viện Bảo vệ thực vật, Viện trưởng TS. Nguyễn Văn Liêm chủ trì tiếp đón đoàn với sự tham gia của đại diện lãnh đạo Viện, bộ môn Bệnh cây và Miễn dịch thực vật, phòng Khoa học và Hợp tác Quốc tế. Mục đích của chuyến thăm và làm việc là nhằm ký kết dự án hợp tác về dự báo sâu bệnh hại di cư trên cây lúa và các sinh vật ngoại lai giữa Hàn Quốc và Việt Nam.

 


  

Sau khi nghe giới thiệu tổng quát và các nghiên cứu chính của Viện BVTV, hai bên đã trao đổi các vấn đề về sâu bệnh hại di cư trên cây lúa và tiến hành ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa hai bên. Hai bên đã thảo luận và ghi nhớ những vấn đề sau:


1. PPRI và RDA sẽ cùng nhau hợp tác để nâng cao khả năng dự báo cho sự bùng phát của các loài sâu bệnh hại di cư như BPH, SBPH, WBPH, RLF, RAW, RSV, SRBSDV và FAW.


2. Tăng cường hợp tác lẫn nhau thông qua việc trao đổi thông tin và các chuyên gia của hai bên.


3. Thiết lập các chiến lược bảo vệ mùa cây trồng để quản lý tốt hơn các loài sâu bệnh hại di cư và các sinh vật ngoại lai.


4. Bản ghi nhớ này sẽ có giá trị trong thời gian năm (5) năm (từ năm 2020 đến năm 2024), có hiệu lực từ ngày ký kết giữa hai bên vào tháng 12 năm 2019 bằng ngôn ngữ tiếng Anh.


Để đạt được những mục tiêu chung này PPRI và RDA sẽ:


1. Triển khai xây dựng các điểm giám sát ở các khu vực xuất hiện sâu bệnh hại di cư trên cây lúa ở Việt Nam và Hàn Quốc để điều tra lấy mẫu côn trùng và quản lý dữ liệu thu thập được.


1.1. Xây dựng các điểm quan sát tại các khu vực xảy ra sâu bệnh hại di cư lớn tại Việt Nam - Hàn Quốc và lắp đặt các thiết bị giám sát (bẫy đèn, bẫy dính, bẫy pheromone…).


1.2. Bố trí nguồn lực đểquan sát, điều tra thực địa, lấy mẫu côn trùng gây hại bao gồm việc xác định loài gây hại thu thập được hằng ngày bằng bẫy đèn và bẫy pheromone theo từng mùa vụ.


2. Trao đổi các chuyên gia của hai bên.


2.1. Các chuyên gia của Hàn Quốc có thể đến Việt Nam vào tháng 4 hoặc tháng 5 để khảo sát đồng ruộng và đào tạo cho các cán bộ giám sát của Việt Nam về các loài sâu bệnh hại di cư trên cây lúa.


2.2. Các chuyên gia của Việt Nam sẽ đến Hàn Quốc vào tháng 9 hoặc tháng 10 để trao đổi thông tin, thảo luận và dự đoán về sự phân bố, thời gian xuất hiện của sâu bệnh hại.


2.3. Tổ chức hội nghị đánh giá kết quả hàng năm.


2.4. Tổ chức hội nghị đánh giá thường niên để tăng cường hợp tác dự án về sâu bệnh hại di cư trên cây lúa giữa hai bên.


2.5. Đánh giá dự án hợp tác về sâu bệnh hại di cư và cùng nhau thảo luận để mở rộng quan hệ hợp tác trong tương lai.


3. Về ngân sách của dự án:


3.1. RDA sẽ cung cấp 25.000 USD mỗi năm cho giai đoạn 2020 – 2024, còn PPRI sẽ cung cấp 20.000 USD mỗi năm cho dự án hợp tác theo thỏa thuận.


3.2. Ngân sách được quyết định dựa trên sự đồng thuận lẫn nhau và có thể thay đổi tùy theo tỷ giá hối đoái hiện tại.


3.3. Bất kể các vấn đề phát sinh nào liên quan đến sự thỏa thuận của hai bên (hủy bỏ hoặc sửa đổi dự án như sửa đổi phương thức thực hiện, thay đổi ngân sách và trao đổi chuyên gia) sẽ được quyết định thông qua tham vấn lẫn nhau.


Kết thúc lễ ký kết biên bản ghi nhớ hai bên đã trao tặng cho nhau những bó hoa và những món quà đầy ý nghĩa. Với nội dung thiết thực của biên bản ghi nhớ, chương trình hợp tác sẽ mở ra các cơ hội trao đổi và phát huy thế mạnh của cả hai bên. Đồng thời, hai bên sẽ tích cực thúc đẩy các hoạt động cụ thể để việc hợp tác diễn ra theo đúng cam kết mà hai bên đã ký.

 


  

 

Phòng Khoa học và HTQT, Viện Bảo vệ thực vật


Nguồn:ppri.org.vn