Sáng ngày 07/01/2020, tại Hà Nội, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (VAAS), Trung tâm Dự án nông nghiệp Quốc tế Hàn Quốc (KOPIA) đã tổ chức lễ ký kết thỏa thuận thực hiên 03 dự án hợp tác kỹ thuật năm 2020.


Sáng ngày 07/01/2020, tại Hà Nội, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (VAAS), Trung tâm Dự án nông nghiệp Quốc tế Hàn Quốc (KOPIA) đã tổ chức lễ ký kết thỏa thuận thực hiện 03 dự án hợp tác kỹ thuật năm 2020.


Tham dự buổi lễ về phía Hàn Quốc có Ngài Park Kwang Geun - Giám đốc Dự án nông nghiệp Quốc tế Hàn Quốc (KOPIA), về phía Việt Nam có ông Đào Thế Anh - Phó Giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, ông Lê Hồng Vân - Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Nghiên cứu Dâu tằm tơ Trung ương (Vietseri), ông Phạm Văn Linh - Viện trưởng Viện Khoa học kỹ thuật Nông nghiệp Bắc Trung bộ, ông Nguyễn Văn Thắng - Phó Viện trưởng Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm.


Trong số 3 dự án vừa ký kết, Dự án xây dựng nông thôn mới thông qua xây dựng mô hình làng trồng dâu nuôi tằm tại tỉnh Yên Bái sẽ được triển khai thực hiện tại các xã Chấn Thịnh, Đồng Khê và Sơn Thịnh thuộc huyện Văn Chấn.


Việc triển khai Dự án KOPIA tại huyện Văn Chấn tỉnh Yên Bái nhằm đáp ứng yêu cầu của địa phương để thực hiện đề án phát triển trồng dâu nuôi tằm trên địa bàn tỉnh, đồng thời là bước tiến quan trọng để thực hiện chiến lược dịch chuyển nghề dâu tằm lên các tỉnh miền núi phía Bắc nước ta.  


Dự án hỗ trợ xây dựng một làng dâu tằm có giá trị gia tăng cao tại tỉnh Yên Bái bao gồm 150ha dâu (kể cả diện tích hiện có), 5 cơ sở nuôi tằm con tập trung  và 400 - 500 hộ nông dân nuôi tằm lớn. Dự án cũng hỗ trợ chuyên gia, kỹ thuật, đào tạo và liên kết trong tiêu thụ sản phẩm. Làng dâu tằm này được xây dựng như một mô hình trình diễn để các vùng khác trong tỉnh hoặc các tỉnh khác học tập làm theo.

 


PGS.TS. Đào Thế Anh, Phó Giám đốc VAAS, TS. Lê Hồng Vân, Phó Giám đốc phụ trách Vietseri và TS. Park Guang Geun ký kết Dự án hợp tác kỹ thuật
Phó Giám đốc Lê Hồng Vân thay mặt cán bộ viên chức Vietseri cam kết thực hiện Dự án
Các đại biểu dự lễ ký chụp ảnh lưu niệm

  

 

Nguồn: vietseri.vn