Ngày 28 tháng 11 năm 2019, tại Khoa Nông học – Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội, đã diễn ra lễ ký kết thỏa thuận hợp tác...


Ngày 28 tháng 11 năm 2019, tại Khoa Nông học – Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội, đã diễn ra lễ ký kết thỏa thuận hợp tác về đào tạo và nghiên cứu khoa học giữa Ban Thông tin và Đào tạo (VAAS) và Khoa Nông học (Học viện NN Việt Nam) nhằm thúc đẩy các chương trình hợp tác trong đào tạo và nghiên cứu khoa học giữa hai bên.


Tham dự lễ ký kết về phía Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam có ông Trần Danh Sửu – Q. Trưởng Ban; bà Phạm Bích Hiên – Phó Trưởng Ban. Về phía Khoa Nông học – Học Viện Nông nghiệp Việt Nam có ông Trần Văn Quang – Trưởng Khoa, Bà Ninh Thị Phíp - Phó Trưởng Khoa; Ông Nguyễn Đức Huy – Phó Trưởng Khoa. Tham gia chứng kiến Lễ ký kết hợp tác có ông Đào Thế Anh – Phó Giám đốc VAAS cùng các cán bộ khoa học của hai bên.


Hai bên thỏa thuân nhất trí tăng cường hợp tác trong đào tạo và nghiên cứu khoa học nhằm khai thác tiềm năng về cơ sở vật chất, nguồn nhân lực và kinh nghiệm của hai bên; góp phần nâng cao năng lực giảng dạy, đào tạo và thông tin khoa học của hai bên; tăng cường thông tin quảng bá hình ảnh của các bên phục vụ sự phát triển lâu dài, ổn định và bền vững.


Nội dung thỏa thuận hợp tác giữa hai bên được cụ thể:


Khoa Nông học, Học viện Nông nghiệp Việt Nam: Cung cấp chương trình đào tạo và xin ý kiến góp ý của Ban Thông tin và Đào tạo - Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam để phù hợp với nhu cầu đào tạo và phát triển của xã hội; Cùng với Ban Thông tin và Đào tạo - Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam xây dựng các chương trình đào tạo và bồi dưỡng, cung cấp chứng chỉ đào tạo ngắn hạn ở các trình độ, các ngành nghề liên quan đến chuyên môn nghiệp vụ của hai bên cho các địa phương trong cả nước có nhu cầu. Lên kế hoạch và mời cán bộ của Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam tham gia giảng dạy chương trình đào tạo, hướng dẫn và Hội đồng đánh giá luận văn/luận án tốt nghiệp của sinh viên đại học, học viên cao học và nghiên cứu sinh. Giới thiệu sinh viên khá, giỏi và xuất sắc của Khoa để Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam lựa chọn và tuyển dụng vào làm việc. Kết hợp với Ban Thông tin và Đào tạo - Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam trong phối hợp và triển khai công bố công trình khoa học trên tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam của Học viện Nông nghiệp Việt Nam, tạp chí Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam của Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam và các tạp chí chuyên ngành khác. Chi trả kinh phí cho các nội dung công việc liên quan đến đào tạo (góp ý xây dựng chương trình đào tạo, tham gia hội đồng đánh giá, thực tập tốt nghiệp, thực tập nghề nghiệp, rèn nghề…), thông tin khoa học (theo qui định của Học viện và Khoa).


Ban Thông tin và Đào tạo, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam: Tham gia xây dựng chương trình đào tạo, giảng dạy, đánh giá chất lượng đào tạo sinh viên đại học, học viên cao học và nghiên cứu sinh; tham gia Hội đồng thẩm định giáo trình, bài giảng, đánh giá khóa luận, luận văn, luận án và nghiệm thu đề tài/dự án nghiên cứu của sinh viên đại học, học viên cao học, nghiên cứu sinh và giảng viên. Tạo điều kiện cho sinh viên đại học và học viên cao học, nghiên cứu sinh của Khoa có cơ hội công bố công trình nghiên cứu khoa học tại Ban Thông tin và Đào tạo, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam nhằm thực hiện hiệu quả nhất việc kết hợp đào tạo với thực tiễn sản xuất. Cung cấp thông tin về nhu cầu tuyển dụng đối với sinh viên và học viên cao học tốt nghiệp của Khoa Nông học. Tham mưu cho Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam tuyển dụng các sinh viên đại học, học viên cao học có trình độ tốt nghiệp loại khá, giỏi và xuất sắc của Khoa có năng lực chuyên môn phù hợp với Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam.


Thỏa thuận hợp tác này có hiệu lực trong 05 năm kể từ ngày ký.Một số hình ảnh của Lễ ký kết