Cuối tháng 11/2018, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp tỉnh Long An đã tổ chức 02 lớp tập huấn về kỹ thuật trồng thâm canh bưởi da xanh và kỹ thuật trồng, quản lý dịch hại trên thanh long cho 60 học viên là cán bộ làm công tác khuyến nông trên địa bàn tỉnh.


Cuối tháng 11/2018, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp tỉnh Long An đã tổ chức 02 lớp tập huấn về kỹ thuật trồng thâm canh bưởi da xanh và kỹ thuật trồng, quản lý dịch hại trên thanh long cho 60 học viên là cán bộ làm công tác khuyến nông trên địa bàn tỉnh.

 


Học viên tham quan mô hình trồng bưởi của ông Đỗ Tấn Bình

 

Đối với lớp tập huấn kỹ thuật trồng thâm canh bưởi da xanh, các học viên được chuyên viên kỹ thuật của Trung tâm Khuyến nông Bến Tre - tỉnh có nhiều kinh nghiệm về canh tác bưởi da xanh, giới thiệu, hướng dẫn đầy đủ quy trình kỹ thuật trồng và cách quản lý dịch hại trên bưởi da xanh từ khâu chọn giống, chuẩn bị vườn trồng, cách bón phân, chăm sóc, đặc điểm thổ nhưỡng, các biện pháp phòng trừ sâu bệnh trên bưởi phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, trình độ kỹ thuật canh tác của nông dân tỉnh Long An, nhất là trong điều kiện nông dân mới chuyển đổi đất trồng lúa cho hiệu quả kinh tế thấp sang trồng bưởi, chưa có nhiều kinh nghiệm trong thực tế. Để có cái nhìn thực tế, các học viên được ban tổ chức hướng dẫn tham quan mô hình trồng bưởi của ông Đỗ Tấn Bình ở xã Mỹ Bình, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An về cách lên liếp trồng từ nền đất ruộng, chọn cây giống, sử dụng phân bón, tỉa cành, chọn trái, phòng trừ sâu bệnh,…


Riêng lớp kỹ thuật và phòng trị bệnh trên thanh long thì các học viên được chuyên gia của Viện Cây ăn quả miền Nam giới thiệu quy trình canh tác và biện pháp quản lý dịch hại đạt hiệu quả tốt nhất. Trong đó, chú trọng nội dung về các tiến bộ kỹ thuật trong xử lý thanh long ra hoa nghịch vụ bằng đèn compact, công nghệ tưới tiên tiến, trồng thanh long theo kiểu giàn, ứng dụng các chế phẩm sinh học trong phòng trừ dịch bệnh hướng đến nâng cao năng suất, hiệu quả canh tác và tạo ra sản phẩm đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Các học viên được tham quan mô hình trồng thanh long kiểu giàn ở Châu Thành và mô hình ứng dụng công nghệ tưới tiên tiến, sử dụng chế phẩm sinh học trong canh tác thanh long ở thành phố Tân An.


Lớp tập huấn đã trang bị cho các học viên những kiến thức lý thuyết và kinh nghiệm thực tiễn rất hữu ích từ thực tế sản xuất của các mô hình. Từ đó các học viên trở thành lực lượng “giáo viên” cần thiết và quan trọng trong việc tuyên truyền, hướng dẫn cho nông dân mới chuyển đổi đất trồng lúa có hiệu quả thấp sang canh tác thanh long và bưởi đạt hiệu quả tốt nhất, góp phần thực hiện có hiệu quả chương trình tái cơ cấu ngàng nông nghiệp của tỉnh để nâng cao kinh tế trên đơn vị diện tích đất sản xuất./.


Nguồn: Mard.gov.vn