Tổ hợp tác kinh tế vườn Hòa Lợi được Chi cục Trồng trọt và BVTV Vĩnh Long và Viện Cây ăn quả miền Nam tư vấn hướng dẫn sản xuất nhãn an toàn theo Qui trình thực hành nông nghiệp tốt VietGAP và IPM…


 

 

SOFRI.


Nguồn: sofri.org.vn